Reservelægevikar Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion

Indrykket: 18.11.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Psykiatri

Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion søger en reservelægevikar i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021, eller efter aftale.

Om afdelingen:
Afdelingen har 111 normerede senge fordelt på 2 intensive afsnit, 2 åbne, specialiserede afsnit, et geronto- og et affektivt afsnit, samt et afsnit med særlige pladser. Der er desuden ambulant efterbehandling.

Til afdelingen er der yderligere tilknyttet Lokalpsykiatri.

I afdelingen er der et aktivt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Rotation mellem afdelingernes teams og afsnit må forventes.

"Psykiatrisk Afdeling i Odense er universitetsafdeling, hvorfor der i afdelingen jævnligt vil være forskningsprojekter som ansatte skal bidrage til".

Arbejdstilrettelæggelse:
2-skiftet forvagt i et 12 mands rul.

Afdelingen har rygepolitik, som ikke tillader rygning i arbejdstiden.

Yderligere oplysninger:
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Sonja Rasmussen pr. mail på:
[email protected]

Løn- og ansættelsesforhold:
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Foreningen af Yngre Læger.
Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Ansøgningsfristen: Mandag den 7. december 2020 kl. 10.00.
Ansættelsessamtaler: Onsdag den 9. december 2020.

Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Mandag den 07. december 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.