Overlæge med funktion i ledelsesteamet for Universitetscenter for Rygkirurgi på OUH, Odense

Indrykket: 19.11.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Ortopædisk kirurgi

En stilling som rygkirurgisk overlæge, ansat på overenskomstvilkår i Region Syddanmark med tjeneste ved Universitetscenter for Rygkirurgi under Neurokirurgisk afdeling U, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. marts 2021 eller snarest derefter.

Om stillingen


Stillingen er knyttet til rygcentrets ledelse, hvor ansøger skal indgå i et ledelsesteam, bestående af 2 overlæger med henhodlsvis neurokirurgisk og ortopædkirurgisk baggrund (den ledige stilling), og afdelingssygeplejersken på det rygkirurgiske sengeafsnit.
Fagligt er stillingen knyttet til centrets kirurgiske ogaver, herunder instrumenterende kirurgi og sælige ansvarsområder, afhængigt af kompetencer og interesser.

Kvalifikationer


Ansøger skal være speciallæge i ortopædkirurgi.
Det forudsættes, at ansøger har erfaring inden for rygkirurgi.

Faglig bedømmelse


Den faglige bedømmelse af ansøgerne sker på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 områder: medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, akademiker, pædagogisk erfaring og professionalisme. Ud over motivering for ansøgnignen forventes denne også at indeholde konkret stillingstagen til de 7 kompetencer.
Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation og speciallægeanerkendelse samt evt. efteruddannelse og dokumentation for relevant kirurgisk aktivitet.

Arbejdssted


Universitetscenter for Rygkirurgi er organiseret under Neurokirurgisk Afeling U og i et tæt samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling O, med en samlet sekretariatsfunktion, ambulatorium og sengeafsnit (UCR). Operationsafsnittene fra begge afdelinger (U og O) bidrager med lejekapacitet

Faglig funktionsbeskrivelse


Findes på afdelingens hjemmeside

Løn- og ansættelsesvilkår


Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. Overlægen referer i HR-mæssig sammenhæng til Afdelingsledelsen på Ortopædkirurgisk Afdeling O.

Yderligere oplysninger om stillingen


Kan indhentes hos ledende overlæge Mogens Tange, Neurokirurgisk Afd. U, tlf. 6541 2506, ledende overlæge Lonnie Froberg, Ortopædkirurgisk Afd. O, tlf. 6541 3560 eller funktionsansvarlig overlæge for Universitetscenter for Rygkirurgi Torben Slott Jensen, tlf. 2031 5341.

Ansøgningsfristen er den 06.12.2020.

Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest.

Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Søndag den 06. december 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.