Afdelingslæge til Kvindesygdomme og Fødsler, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Indrykket: 20.11.2020

Region Syddanmark, Aabenraa

Speciale: Gynækologi og obstetrik

Har du lyst til at være en del af vores gynækologiske robotoperationsteam, så se her!

Vi er en dynamisk og ambitiøs afdeling med godt humør og pionerånd – og vi søger en afdelingslæge til at være en del af gynækologiske sektion – herunder også vores robotoperationsteam. Erfaring med robotkirurgi er en fordel, men er ikke afgørende. Afgørende er til gengæld, at du kan se dig selv som en velintegreret del i afdelingen.

Hvem er vi?

Kvindesygdomme og Fødsler er en velfungerende afdeling med højt til loftet. Vi lægger stor vægt på trivsel og høj kvalitet i vores arbejde – og nye innovative løsninger tilgås med nysgerrighed og et åbent sind. Kvindesygdomme og Fødsler består af et mindre gynækologisk sengeafsnit, gynækologisk ambulatorie, jordemoderkonsultationer, akut svangre modtagelse, føtalmedicin og fødegang. Afdelingen er beliggende i Familiehuset, som rummer både Børn og Unge (bestående af Neonatal og Barsel og Afsnit for Børn og Unge) og Kvindesygdomme og Fødsler. Vi har de seneste år haft 17-1800 fødsler pr. år og er særligt optagede af at understøtte den naturlige fødsel, herunder bl.a. at tilbyde stående underkropsfødsel. Vi dækker alle gynækologiske specialeområder med undtagelse af cancerkirurgi. Vores operative gynækologiske operationer udgøres for en stor del af minimale dagkirurgiske procedurer – her ud over ikke mindst laparoskopi og robotoperationer. Vi har ca. 800 elektive gynækologiske operationer årligt, hvoraf 85-95 er robotoperationer. Herudover udføres ca. 400 mindre ambulante indgreb i lokal anæstesi. Vi er en aktiv del af det nystartede Bækkenbundscenter på Sygehus Sønderjylland, som er et multidisciplinært center, hvor patienten er i fokus. Centeret udgøres af fagpersoner med kompetencer inden for urologi, urogynækologi, sexologi, proctologi og fysioterapi. Det tværfaglige team samarbejder om udredning og behandling af patienter med bækkenbundslidelser.
Vi lægger stor vægt på at opretholde og udvikle et godt og trygt læringsmiljø og har i afdelingen medicinstuderende, læger i uddannelse til speciallæge i gynækologi/obstetrik og almen medicin, jordemoder- og sygeplejestuderende samt SOSA- og lægesekretærelever.

Dine muligheder hos os

Vi tilbyder en stilling i vores almene gynækologiske team – herunder en eftertragtet plads i vores robotoperationsteam. Du vil få et arbejde med vagt på tværs af gynækologi og obstetrik. Du vil få et arbejde hvor medindflydelse, udvikling og nytænkning prioriteres højt.

Herudover kan nævnes:

 • Et arbejdsmiljø præget af nærvær, hjælpsomhed og et godt teamsamarbejde
 • Forskningsmuligheder under fordelagtige vilkår og med god support fra Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland.
 • En arbejdsdag, hvor der er rig mulighed for at bruge alle 7 lægeroller
 • Fokus på kommunikation med patienterne, hvor vi bl.a. er pilotafdeling for implementeringen af Fælles Beslutningstagen
 • Flotte fysiske rammer, bygget i 2014
 • Et sygehus med ”flad struktur”, godt samarbejde på tværs af afdelingerne og ”højt til loftet”

Om dig

 • Du er speciallæge i gynækologi/obstetrik
 • Du brænder for at være en aktiv del af vores robotteam og afdelingen i det hele taget
 • Du vil bidrage til udvikling af specialet
 • Du er aktiv og engageret i at skabe de gode patientforløb, både tværfagligt og tværsektorielt
 • Du evner at bidrage til det gode samarbejde og indgå i respektfuld kommunikation med både patienter og kolleger

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem FAS og Danske Regioner.

Vil du vide mere?
Så ring til ledende overlæge Britta Frederiksen-Møller tlf. 6018 7616 eller oversygeplejerske Lene Geertsen tlf. 7997 2020

Du kan også finde os på nettet - http://www.sygehussonderjylland.dk/wm387900

Læs om afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler som uddannelsessted - http://www.sygehussonderjylland.dk/wm461733

Ansøgningsfristen er 14. december 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 21. december 2020. Forventet ansættelse pr. 1. februar 2021 eller efter aftale.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Arbejdstid: 37 timer/uge

Ansøgningsfrist Mandag den 14. december 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.