Introduktionsstillinger i intern medicin, Svendborg Sygehus

Indrykket: 21.11.2020

Region Syddanmark, Svendborg

Speciale: Intern medicin

Ved Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus er 4 introduktionsstillinger ledige til besættelse pr. 1. marts 2021 - eller efter aftale.

Stillingerne kan søges af læger, der har gennemført turnus- eller klinisk basisuddannelse.
Den ene af de 4 stillinger opslås i samarbejde med Geriatrisk Afdeling G og omfatter 6 måneders tilknytning til Medicinsk Afdeling M/FAM efterfulgt af 6 måneders tilknytning til Geriatrisk Afdeling G med vagtdeltagelse i Medicinsk Afdeling M/FAM. De øvrige stillinger er i hele ansættelsesperioden tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM.
Ansættelse i stillingerne kan kvalificere til hoveduddannelse i alle de 9 internmedicinske specialer. Der foreligger godkendte uddannelsesprogrammer.

Vi tilbyder dig:

  •  En komplet introduktion til de internmedicinske specialer
  •  Grundigt introduktionsprogram
  •  Godt uddannelsesmiljø med engagerede kolleger
  •  Oplæring i diverse kliniske procedurer (pleuracentese, ascitespunktur, lumbalpunktur m.m.)
  •  Godkendt uddannelsesprogram
  •  Ugentlig undervisning

Vi forventer at du:

  •  Engagerer dig fagligt
  •  Bidrager til et godt arbejdsmiljø
  •  Deltager i undervisning og vejledning af studenter og yngre kolleger

Medicinsk Afdeling M/FAM er en almen intern medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: lungemedicin, reumatologi, infektionsmedicin, gastroenterologi/hepatologi, endokrinologi, kardiologi, hæmatologi samt nefrologi. Vi har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer.
Afdelingen er normeret til 80 stationære senge, heraf 16 senge i FAM. Der ca. 7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg årligt.
FAM har ca. 33.600 patientkontakter pr. år. Afdelingens lægestab er normeret til 34 speciallæger og 42 uddannelsessøgende yngre læger.

Geriatrisk Afdeling G varetager alle de geriatriske kompetencer. Geriatrisk Afdeling består af 32 senge, samt samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling om patienter over 65 år med hoftenær fraktur.
Der indlægges ca. 1.350 patienter pr. år i Geriatrisk Afdeling.
Geriatrisk Ambulatorium har ca. 2.000 kontakter pr. år. I ambulatoriet behandles alle geriatriske sygdomme, herunder foretages aldudredning, osteoporoseudredning og medicinsanering. En del besøg gennemføres som hjemmebesøg hos de mest svækkede patienter. Derudover deltager Geriatrisk Afdeling sammen med psykiatrien og neurologien i drift af Demensklinik Fyn, der udreder ca. 800 patienter årligt.

Arbejdstilrettelæggelse
Du deltager sammen med afdelingens øvrige læger i stuegang og ambulantarbejde. I vagten indgår du afhængig af kvalifikationer i for- eller mellemvagtslaget. I løbet af introduktionsuddannelsen deltager du i både den medicinske vagt i FAM og den kardiologiske vagt i KARMA. Der er fælles vagt mellem Medicinsk og Geriatrisk Afdeling på hverdage efter kl. 18., lørdage, søn- og helligdage efter kl. 14. Alle ikke-kardiologiske patienter indlægges via den Fælles Akutmodtagelse (FAM).

Ansættelsesvilkår
Stillingerne er etårige. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte:
Medicinsk Afdeling M/FAM: ledende overlæge Mette Worsøe, tlf. 63 20 21 02, E-mail: [email protected].
Geriatrisk Afdeling G: konstitueret ledende overlæge Kristian Bergholt Buhl, tlf. 6320 5170, E-mail: [email protected].

Ansøgningen stiles til ledende overlæge Mette Worsøe og modtages gerne elektronisk.
Ansøgningsfrist er søndag den 3. januar 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 11. januar 2021.

Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Søndag den 03. januar 2021
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.