Medarbejder til socialpsykiatrisk botilbud i Hillerød

Indrykket: 29.11.2019

Hillerød Kommune, Nordsjælland

Vil du være med til at bygge op?


Freydal er et relativt nyt botilbud (§ 107) for tyve psykisk sårbare borgere fra 18 år og opefter. Vi har sammensat et fagligt stærkt, blandet team, som sammen med den nye afdelingsleder er i godt gang med at opbygge det nye tilbud. Er du nysgerrig både på andre faggrupper og på den komplekse gruppe af borgere, og vil du være en del af teamet – så se her, hvad der skal til:

Sådan arbejder vi


På Freydal arbejder vi relationsorienteret og anvender kognitiv miljøterapi, Åben Dialog, anerkendende tilgang og MI. Vi lægger vægt på, at beboerne bliver i stand til at klare sig i egen bolig inden for en overskuelig periode. Samtidig understøtter vi beboernes tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked. Vi tager udgangspunkt i en fast struktur. Dagen er planlagt med faste tider for måltider samt for de forskellige opgaver og aktiviteter, som en hverdag rummer. Der er ligeledes faste tidspunkter for deltagelse i gruppeforløb samt for deltagelse i aktiviteter. Fysisk aktivitet og sund kost er en vigtig del af hverdagen på Freydal.

Din profil


 • Du er ressourcefokuseret, anerkendende og møder andre mennesker med åbenhed og interesse.
 • Du tager udgangspunkt i borgerens ståsted og virkelighed - har blik for det hele menneske
 • Du er positiv, udholdende, vedholdende og ansvarlig
 • Du evner fleksibilitet, rummelighed og er bevidst om egne rammer og grænser
 • Du kan kommunikere klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt fx i forhold til udarbejdelse af individuelle handleplaner
 • Du forholder dig aktivt og refleksivt til din faglighed og praksis og vil bruge supervision, sparring og feedback som udviklingsværktøj
 • Du kan og vil arbejde i et struktureret miljø med individuelle handleplaner og omsætte disse til konkret arbejde med borgeren.
 • Du har erfaring med at begå dig i, samt at kunne håndtere konfliktfyldte situationer
 • Gode samarbejdsevner og har fokus på at være en del af en robust organisation
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider

Faglige kvalifikationer


 • Du har en social- eller sundhedsfaglig videregående uddannelse eller tilsvarende
 • Du har flere års erfaring med at arbejde med mennesker med psykisk sårbarhed – fx personlighedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser og skizofreni
 • Du har erfaring fra arbejde med unge og voksne fra døgninstitution eller psykiatrien
 • Du har erfaring med at arbejde miljøterapeutisk
 • Du har gerne en terapeutisk efteruddannelse inden for eksempelvis kognitiv eller systemisk terapi
 • Du har erfaring med at arbejde i et struktureret miljø med individuelle handleplaner
 • Du har kendskab til dokumentationssystemet Bosted/Sensum

Dine arbejdstider og -sted


Du kommer til at indgå i en vagtplan, som dækker dag og aften – der ansættes vågne nattevagter. Freydal ligger centralt i Hillerød, med gode offentlige transportmuligheder og ikke langt fra Hillerød Station.

Er det dig?


Kan du se dig selv bidrage positivt til opbygningen af Freydal og er du pædagog, ergoterapeut, socialrådgiver, sygeplejerske eller har anden faglig relevant baggrund så søg flere oplysninger på vores hjemmeside eller ring til afdelingsleder Rikke Schwaner på 72 32 60 13 for yderligere information.

Vi skal have din ansøgning senest 15. december og forventer at holde samtaler i uge 51.

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Hillerød Kommune...
Ansøgningsfrist Søndag den 15. december 2019
Hillerød Kommune er en kommune i Nordsjælland under Region Hovedstaden.

Hillerød Kommune er en stor arbejdsplads med mere end 4500 ansatte, som servicerer ca. 50.000 borgere. Vi vil som arbejdsplads kunne tiltrække og fastholde medarbejdere med stærke faglige og menneskelige kompetencer.

Rammer og vilkår er forskellige på tværs af organisationen, hvilket skaber vidt forskellige ledelsesvilkår- og udfordringer i hverdagen.

Værdierne - tillid, interesse, tid og omsorg er et fælles udgangspunkt for de ydelser medarbejderne i Hillerød Kommune leverer til borgerne og for et godt samarbejde på tværs i kommunen.