Psykolog søges til barselsvikariat i Familieambulatoriet OUH Odense og Svendborg

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 28.1.2020

Region Syddanmark, Odense


Psykolog søges til barselsvikariat i perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 i Familieambulatoriet, OUH Odense Universitetshospital med lokalisation i Odense og på Svendborg Sygehus.
Vikariatet er på 29 timer gns./uge.

Kort beskrivelse af Familieambulatoriet

Familieambulatoriet OUH, Odense og Svendborg følger sårbare gravide og familier frem til fødsel. Familieambulatoriet er en tværfaglig enhed bestående af læger, jordemødre,

socialrådgivere, psykolog, psykoterapeut og sekretærer. Der samarbejdes med de instanser, som de gravide/familien har kontakt med så som almen praksis, kommunale forvaltninger (herunder sundhedsplejen), behandlingsinstitutioner, psykiatriske tilbud, kriminalforsorgen med flere.

Gravide/par kan henvises til psykolog/psykoterapeut primært med henblik på støtte til den prænatale tilknytningsproces og andre problematikker, som spiller ind på dette. Den psykologfaglige indsats tager sigte på at øge den gravide/parrets mestringsevne under graviditet med henblik på at forebygge efterfødselsreaktion samt tilknytningsvanskeligheder og mistrivsel hos barnet. Vi ønsker en psykolog, der er uddannet cand.psych med autorisation og som har:

  • psykologfaglig erfaring med voksne, der har psykiatriske problemstillinger.
  • klinisk erfaring med psykosocialt belastede småbørnefamilier
  • erfaring med og lyst til tværfaglig samarbejde.
  • lyst til arbejde cirka 1 dag om ugen på Svendborg Sygehus.

Vi tilbyder:

  • en spændende stilling, hvor der vil være rig mulighed for at medvirke til den forebyggende tværfaglige indsats overfor psykisk sårbare gravide/familier og det kommende barn.
  • Arbejdsopgaver som deles med psykoterapeut hos Familieambulatoriet. Psykologens primære arbejdsopgave er at tilbyde samtaler til gravide og evt. partner. Psykologens indsats er primært rettet mod de gravide, som har psykiatriske problemstilling herunder depression, angst og personlighedsforstyrrelser.
  • Engagerede kollegaer i et tværfagligt arbejdsfællesskab.
  • Faglig sparring.

Organisatorisk er psykologen placeret i Familieambulatoriet, Region Syddanmark OUH, Odense og Svendborg ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Leder og overlæge i Familieambulatoriet er Inge Ibsen. Telefon: 21849285. E-mail: [email protected]

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til psykolog Tanja Nørgaard Vinsten tlf. 2119 6760, E-mail: [email protected] eller psykoterapeut Rikke Bertram Grunddal tlf. 6168 1611, E-mail: [email protected]

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold i overensstemmelse mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 19. februar 2020, kl.23.59.
Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 24. februar 2020.

Der indhentes børneattest på den der ansættes.

Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Tirsdag den 18. februar 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.