Sygeplejerske eller psykolog til Lokalpsykiatri Vejle – OPUS/OPT team

Indrykket: 20.5.2020

Region Syddanmark, Vejle

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

Sygeplejerske eller psykolog til Lokalpsykiatri Vejle – OPUS/OPT team

Har du lyst til at arbejde med Intensiv/opsøgende indsats?

Vi søger en sygeplejerske eller psykolog til Lokalpsykiatri Vejle med aktuel funktion i vores OPUS/OPT team. Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt pr. 1/8-2020.

Lokalpsykiatri Vejle (LPV) er en del af Psykiatrisk Afdeling Vejle, der har Fredericia, Kolding og Vejle kommune som optageområde. Afdelingens optageområde forventes udvidet med Billund kommune pr. 1/11.

LPV er placeret i Sundhedshuset i Vejle. Her har vi gode lokaler i moderne omgivelser. Vi har et godt tværfagligt miljø omkring udredningen og behandlingen af vores patienter. Vi har følgende tværfaglige teams: Udredningsteam, affektivt team, angst team, psykoseteam, OPUS/OPT, og desuden oligofreni team. Teamene er generelt karakteriseret ved et højt erfarings- og kompetenceniveau.

OPUS er et nationalt tilbud til unge mennesker med skizofreni, som er mellem 20 og 30 år. Behandlingstilbuddet er en 3-årig intensiv indsats med fokus på samarbejde med og om den unge patient med skizofreni. Behandlingen foregår både i patientens eget miljø og i LPV. I forløbet indgår psykoeducation for patienter, psykoeducation for pårørende og gruppetilbud. Der er en høj grad af samarbejde med kommune, socialpsykiatri og jobcenter.

Opsøgende Psykose Team (OPT) retter sig primært mod patienter i eget hjem med svære sindslidelser som har brug for en intensiv ambulant indsats. OPT er et særligt tilbud til patienter, der ikke magter at benytte sig af de øvrige behandlingstilbud, og hvis sygdomsforløb er kendetegnet ved hyppige tilbagefald og genindlæggelser. Indsatsen i OPT er vedholdende, opsøgende og intensiv arbejde i patientens eget miljø.

Vi søger en kollega med følgende kvalifikationer:

 • Sygeplejerske, gerne med specialuddannelse eller psykolog, gerne autoriseret
 • Erfaring i det psykiatriske speciale og i tværfagligt og tværsektorielt arbejde
 • Psykoterapeutisk videreuddannelse
 • Kørekort
 • Psykisk robusthed og selvstændighed.
 • Fleksibilitet og nysgerrighed
 • Kompetence og lyst til at arbejde med netop denne målgruppe

Dine opgaver

 • Du bliver primær behandler og får ansvaret for et antal patienter i eget hjem, herunder ansvar for koordinering i forhold til eget team, eksterne samarbejdspartnere samt pårørende og netværk
 • Du skal løse fagspecifikke opgaver i forhold til dine kollegers patienter
 • Du skal kunne fortage vurderinger selvstændigt, også i akutte situationer/problemstillinger
 • Du skal inddrage psykoterapeutisk tilgang i arbejdet med patienterne
 • Du skal deltage i psykoeducation for patienter og pårørende
 • Du skal kunne indgå i gruppebaserede behandlingsforløb
 • Du skal deltage i udviklingen af behandlings- og interventionsstrategier og behandlingstilbud
 • Du skal påtage dig formidlings- og undervisningsopgaver
 • Du skal deltage i afdelingens øvrige udviklingsopgaver, herunder kvalitetssikring

Vi tilbyder

 • Et godt tværfagligt miljø
 • Et erfarent og kompetent team bestående af overlæge, socialrådgiver og specialsygeplejersker, alle på fuldt tid. Hertil kommer psykologkompetence, primært ift. testning af patienter.
 • Teamsupervision og lokal undervisning
 • Monofagligt forum for sygeplejersker/psykologer
 • Et godt arbejdsmiljø

For yderligere beskrivelse af afdelingen henvises til www.psykiatrienisyddanmark.dk

Der udarbejdes en individuel introduktionsplan. Der er mulighed for mentorordning.
Løn og ansættelsesvilkår i.h.t. gældende overenskomst og forhåndsaftaler

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 2/6 kl. 12.
Ansættelsessamtaler afholdes: Mandag d. 8/6 om formiddagen.

Du er velkommen til at kontakte funktionsleder Ole Nielsen tlf. 99 44 78 84 eller specialsygeplejerske Malou Schjødt Jensen tlf. 24 65 19 96 for yderligere informationer.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Arbejdstid: 8.00-15.30
Ansøgningsfrist Tirsdag den 02. juni 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.