Specialpsykolog/erfaren psykolog til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Dag- og Døgnafsnit, Aabenraa pr. 1. december 2020

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 2.9.2020

Region Syddanmark, Aabenraa


Er du specialpsykologen eller erfaren psykolog, som brænder for at arbejde med børn/unge og deres familie og netværk i kortere og/eller længere udrednings- og behandlingsforløb under indlæggelse? Ønsker du fagligt ansvar, og vil du være med til at udvikle behandlingstilbuddene i børne- og ungdomspsykiatrien, samtidig med at du bidrager til at få hverdagen i Dag- og Døgnafsnittet til at fungere optimalt for både de indlagte og for kollegaerne? Så er det måske dig vi søger!

Du bliver en del af et fagligt miljø med et stort engagement, hvor specialpsykologens brede faglige profil er velkommen. Kompleksiteten i patientforløbene er høj, og der er forventning om, at patienten skal modtage en helhedsorienteret behandling. Vi ønsker at arbejde med en kultur, hvor vi kan lære af hinanden og aktivt anerkender hinandens faglige styrker, og den kultur skal du være med til at understøtte.

Vores ambition er, at skabe størst mulig effekt for patienter, pårørende samt samarbejdspartnere. Afdelingen er i gang med at udvikle og skabe gode betingelser for løbende implementering af de nyeste forestillinger om en velfungerende organisation, der kan tilpasses nye forhold og udfordringer.

Vi vil vægte at vores kommende kollega:

 • Er specialpsykolog/psykolog og har en klinisk erfaring inden for det Børne- og ungdomspsykiatriske speciale, inklusiv behandlingserfaring.
 • Er specialpsykolog eller erfaren psykolog gerne med bred klinisk og omfattende erfaring med såvel udredning som behandling af målgruppen inden for det Børne- og ungdomspsykiatriske speciale.
 • Er i stand til at samarbejde med optagekommunerne med henblik på udslusningsforløb til kommunal efterbehandling eller foranstaltninger.
 • Er engageret, initiativrig og har interesse for børne- og ungdomspsykiatrien, med vilje til personlig og faglig udvikling.
 • Ser tværfaglighed som en fordel og et vigtigt supplement til egen faglighed, hvorved samarbejde bliver en naturlig del af hverdagen.
 • Kan arbejde selvstændigt i en travl hverdag, hvor det er vigtigt at kunne bevare overblikket og strukturere egne og evt. kollegers arbejdsopgaver.
 • Kan formidle sager på samarbejdskonferencer med skole, sagsbehandler i kommune, bosteder og andre relevante samarbejdspartnere.
 • At du er dygtig til at dokumentere, og kan formidle vigtigheden heraf til kolleger.
 • Har et positivt sind og en veludviklet humoristisk sans.

Vi kan tilbyde:

 • Et fagligt medansvar for driften af Dag- og Døgnafsnittet i tæt samarbejde med speciallægen.
 • Et job med psykopatologisk diagnostisk udredning og behandling af børn og unge.
 • En hverdag med faglige udfordringer. Vi arbejder for at give barnet, den unge og familien en kvalificeret behandling, hvor der tages hensyn til barnet/den unge samt familiens behov og ønsker.
 • Selvstændige arbejdsopgaver med ansvaret for udrednings- og behandlingsforløb, herunder ledelse af kliniske konferencer, med den ansvarlige speciallæge på sidelinjen.
 • En arbejdsplads hvor det tværfaglige samarbejde er en stor del af vores hverdag og vægtes højt.
 • Stå for intern undervisning og supervision af psykologer og andre faggrupper.
 • Medansvar i forhold til hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

Om afdelingen:

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 300 ansatte og er fordelt på 3 matrikler (Aabenraa, Vejle og Esbjerg). Der er 3 ambulatorier fordelt på de 3 matrikler og ligeledes sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg.

Dag- og Døgnafsnittet i Aabenraa har 18 døgnpladser og 2-4 dagpladser. Dag- og Døgnafsnittet arbejder ud fra en bæltefri og traume informeret tilgang, hvilket vil sige at vi tager udgangspunkt i, hvordan vi hjælper bedst, helst uden at anvende tvang.

Afsnittet har egen skole tilknyttet og sygehuset har egen hal og motionscenter. Der er 4 pladser til behandling af spiseforstyrrede unge, og 14 pladser til behandling af almenpsykiatriske unge. De 2-4 dagpladser rummer begge områder.

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Ledelsen af Døgnafsnittet udøves i samarbejde mellem funktionsleder ift. personaleansvar, speciallæge og specialpsykolog/ erfaren psykolog ift. det faglige udviklingsansvar der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne.

Praktiske oplysninger:

Ansøgningsfristen er 16. oktober 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 21. oktober 2020

Tiltræder stillingen den 1. december 2020 eller senest den 1. januar 2021.

I forbindelse med ansættelsen forventer vi, at der kan indhentes en ren straffe-og børneattest.

Referencer: Vi tager reference umiddelbart efter en evt. samtale efter aftale med ansøger. Medbring derfor kontaktoplysninger på reference (en tidligere leder) til samtalen eller skriv dem i din ansøgning.

Har du spørgsmål:

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til funktionsleder Anja Krarup på tlf. 2440 1219 eller mail [email protected], Afdelingsleder Klaus Müller-Nielsen på tlf. 9944 6502 eller mail [email protected] eller afdelingsleder Yvonne Reinholdt på tlf. 9944 7301 eller mail [email protected].

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den respektive faglige organisation og Danske Regioner.

Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm459880, og vil du se hvad Aabenraa kan byde på, så kan du følge linket her: Aabenraa.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Arbejdstid: Fuldtid

Ansøgningsfrist Fredag den 16. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.