Rekrutteringsfirma

Center for Børn og Skole søger Psykolog til udvikling af pædagogisk praksis og indsatser

Indrykket: 7.9.2020

CareMatch ApS, Skibby

CareMatch søger for Frederikssund Kommune

Du skal i Center for Børn og Skole, facilitere processer for de bedste indsatser for børnene. Vi har attraktive løn- og ansættelsesvilkår og muligheder for autorisation. Vi tilbyder uddannelse i løsningsfokuserede og mentaliserende tilgange.

Sparring og procesfacilitering

Du skal bidrage med at facilitere løsningsfokuserede, samskabende processer, hvor lærere, pædagoger og ledere samt forældre arbejder sammen om at skabe trivsel, udvikling og læring for børn.

Via sparring bidrager du med perspektiver på, hvordan de voksne omkring børnene kan arbejde med relationer og pædagogiske læringsfællesskaber for at skabe deltagelses- og udviklingsmuligheder for børn.

Dertil skal du bidrage til at understøtte institutioner og skolers generelle kapacitetsopbygning som inkluderende praksisser.

Alt sammen for at bidrage til at udvikle den pædagogiske praksis sammen med vores skoler og dagtilbud.

Uddannelse - Løsningsfokuserede og mentaliserende tilgange

Center for Børn og Skole starter et toårigt tværfagligt uddannelsesforløb omhandlende, løsningsfokuserede og mentaliserende tilgange til opgaveløsningen, som du bliver en del af.

Din personlige og faglige profil

Dit udgangspunkt er et ressourceorienteret og kontekstuelt blik på børns udvikling og deltagelse.

Du har gerne kendskab til procesfacilitering og evner for at navigere i forskelligrettede forventninger til opgaveløsningen fra forældre og samarbejdspartnere.

Har du gode samarbejdsevner, robusthed, godt humør, og kan lide at arbejde tværfagligt, så passer du lige ind.

  • Uddannet cand.psych. eller cand.pæd.psych. gerne med autorisation
  • Interesse for skoleområdet, dagtilbudsområdet


Det er en fordel med kørekort.

Yderligere oplysninger

Frederikssund Kommune samarbejder med CareMatch om denne ansættelse. Vi opfordrer til, at du kontakter Mads Lindhardt Henriksen på 42484042 eller [email protected] for yderligere oplysninger.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Løn ifølge gældende overenskomst. Vi indplacerer på minimum trin 5. Vi tilbyder desuden attraktiv, ekstern supervision med henblik på autorisation.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos CareMatch ApS...
Ansøgningsfrist Søndag den 27. september 2020
CareMatch blev stiftet i 2006 af Stefan Førster-Christensen og Mads Lindhardt Henriksen og har siden løst mere en 2500 rekrutterings- og udviklingsopgaver. Vi har specialiseret os i rekruttering og rådgivning inden for social & sundhed og børn & unge.

Det betyder at vi har et indgående kendskab til de problematikker der er på skole, daginstitutions- og sundhedsområderne og kan agere som sparringspartnere og rådgivere for vores kunder.