Faglig koordinator til Familiecenter Kalvehave i Vordingborg Kommune

Indrykket: 14.7.2020

Vordingborg Kommune, Vordingborg

Har du indgående kendskab til familiebehandling, og vil du være med til at udvikle Familiecenter Kalvehave og centrets indsatser til gavn for sårbare og udsatte børn, unge og familier?

Ledelsen af familiecentret er netop blevet omlagt, således der nu er en fælles ledelse for både familiecentret og myndighedsområdet. Den fælles ledelse skal bl.a. sikre et tættere samarbejde med myndighedsområdet, og at vi i højere grad når i mål med vores vision om at skabe helhedsorienterede og koordinerede indsatser for de børn, unge og familier, vi samarbejder med.

Som et led i omlægningen søger vi en faglig koordinator, der vil være med til at styrke fagligheden, tilbudsviften og den fortsatte udvikling af centret. Der er tale om en nyoprettet stilling og funktion, og der vil blive rig mulighed for både at være med til at udvikle på eksisterende drifts- og kerneopgaver såvel som på nye udviklingsområder. Som koordinator vil du indgå i et tæt samarbejde med lederen, den øvrige faglige koordinator i centret samt de faglige koordinatorer på myndighedsområdet.

Centret tilbyder en lang række familierettede indsatser, såsom familiebehandling, § 11-forløb, støttet og overvåget samvær, praktisk og pædagogisk støtte. Vores målgruppe er sårbare og udsatte gravide, forældre samt børn og unge i alderen 0-22 år, som har forskellige udfordringer i form af sociale, emotionelle, tilknytnings- og udviklingsmæssige vanskeligheder. Vi indgår i et tæt samarbejde med sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre m.fl., og en af de centrale opgaver bliver at understøtte det tværfaglig samarbejde omkring målgruppen. Vi arbejder systemisk, løsningsfokuseret og anerkendende med henblik på at skabe målbare forandringer. Vores indsatser er fleksible og tilpasses løbende børnenes, de unges og familiernes behov og udvikling.

Som faglig koordinator skal du understøtte behandlingen af sagerne på tværs af centret og sikre relevant progression i opgaveløsningen. Du vil sammen med centrets anden koordinator få ansvar for, at der løbende er fokus på kvaliteten i indsatserne, og at opgaverne koordineres på tværs af centret for at sikre, at der er de nødvendige ressourcer til at udføre opgaverne. Facilitering af faglige gruppedrøftelser og møder samt undervisning vil også indgå i den faglige koordinators opgaveportefølje.

Dine arbejdsopgaver:
 • Yde faglig sparring ift. opgaveløsningen til de forskellige teams, som familiebehandlerne er inddelt i
 • Deltage i visitationen af nye sager og fordelingen af disse
 • Planlægge og foretage opgave- og sagsgennemgang med de forskellige teams
 • Medvirke til at sikre kvalitet i det behandlende arbejde og dokumentationen heraf
 • Udarbejde vagtplaner
 • Deltage i tværfaglige møder, behandlingskonferencer mv.
 • Bidrage til udviklingen af mødestrukturer og arbejdsgange for familiebehandlingsarbejdet
 • Samarbejde med lederen og den anden faglige koordinator om den fortsatte udvikling af metoder og kvaliteten i arbejdet samt centrets indsatser
 • Planlægge og afholde temadage, kurser og pædagogiske dage

 • Vi forventer, at du:

 • Er uddannet pædagog og har en familieterapeutisk eller anden relevant efteruddannelse
 • Har stor erfaring med familiebehandling, målgruppen og offentlig forvaltning
 • Har kendskab til og kan omsætte systemisk tænkning og den løsningsfokuserede tilgang
 • Har erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Har erfaring med at tilbyde faglig sparring/supervision
 • Kan overskue og håndtere komplekse problemstillinger
 • Har et godt kendskab til forskellige faglige metoder og er nysgerrige på nye metoder og tiltag
 • Er udviklingsorienteret og ambitiøs på egne og centrets vegne
 • Kan omsætte beslutninger til praksis, skabe fælles retning og lede engagerede medarbejdere
 • Er en god formidler i skrift og tale og kan sikre åbenhed og et højt informationsniveau
  Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads i udvikling med høj grad af indflydelse og ansvar, gode kollegaer samt en unik mulighed for at bidrage til udviklingen af området for udsatte børn, unge og deres familier i Vordingborg.

  Om Familiecenter Kalvehave:
  Familiecenter Kalvehave er en del af Afdeling for Sundhed, Børn og Familie og refererer til samme leder, som myndighedsområdet. Familiecentret er centralt placeret i naturskønne omgivelser i Kalvehave, og vi er ca. 30 medarbejdere fordelt på matriklen i form af familiebehandlere, administrative medarbejdere mv. Derudover har centret afdelinger i Præstø og Vordingborg.

  Øvrige oplysninger:
  Stillingen er en fuldtidsstilling, og aflønningen sker efter gældende overenskomst og principperne i Ny løn.

  Ansøgningsfrist: torsdag d. 13. august 2020

  Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt mandag d. 24. august 2020

  Tiltrædelsesdato: 1. oktober 2020 eller snarest muligt

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til leder Anne-Mette Semlov på tlf. 55 36 20 72 eller faglig koordinator Betina Sværke på tlf. 51 73 19 09.

Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Vordingborg Kommune...
Ansøgningsfrist Torsdag den 13. august 2020
Vordingborg Kommune ligger en times kørsel fra København med bil eller tog. Her kan du bo og arbejde nær skov og strand og alligevel være tæt på de mange gode indkøbsmuligheder og kulturelle tilbud i vores byer og købstæder. Vi har ca. 46.000 indbyggere og 4.000 medarbejdere, som i tråd med vores vision 2030 arbejder på at gøre Vordingborg Kommune til ”storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv”.