Socialrådgiver til KiF Næstved

Indrykket: 29.7.2020

Kriminalforsorgen, Næstved

Kriminalforsorgen i Frihed Næstved, afdelingen på Sydsjælland og Lolland-Falster har en ledig socialrådgiverstilling.

Dine arbejdsopgaver :
Hovedopgaven i KiF er at iværksætte og kontrollere vilkår fastsat i forbindelse med dom eller prøveløsladelse samt skabe motivation for forandring og styrke klientens færdigheder i, at leve et liv uden kriminalitet, herunder:

 • udarbejde personundersøgelser samt udtalelser til Anklagemyndigheden samt til Statsadvokaten.
 • udarbejde risiko- og behovsvurderinger samt handleplaner til brug for tilsynet
 • gennemføre tilsynsforløb med klienter, hvilket også indeholder strukturerede MOSAIK-samtaler
 • Kontrol af samfundstjeneste, hvor der må påregnes opga­ver uden for normal arbejdstid
 • kontakt til eksterne samarbejdspartnere vedr. iværksættelse og opfølgning på vilkår om samfunds­tjeneste, misbrugsbehandling mv.
 • samarbejde med psykiatrien om en koordineret indsats for behandlingsdømte
 • samarbejde med kommunerne om en koordineret indsats for tilsynsklienterne

Vi tilbyder:

 • en god introduktion
 • et alsidigt og ansvarsfuldt arbejde
 • et godt arbejdsklima
 • gode, og fagligt dygtige og engagerede kolleger
 • selvstændigt råderum i arbejdstilrettelæggelsen
 • faglig udvikling og obligatorisk, certificeret uddannelse i risiko- og behovsvurderingsværktøjet LS/RNR, tilsynsmodellen MOSAIK og uddannelse i Den motiverende samtale

Vi forventer, at du:

 • er uddannet socialrådgiver
 • har lyst til at arbejde med samfundets udsatte grupper
 • kan formulere dig på højt niveau såvel mundtligt som skriftligt
 • kan strukturere din tid, også i forhold til udførelse af administrative opgaver
 • har kørekort (Kriminalforsorgen har tjenestebil)
 • er initiativrig og psykisk robust
 • er positiv og indstillet på at bidrage til et godt arbejdsmiljø

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er med tiltrædelse 1. november 2020. Stillingen er en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt organi­sationsaftale for socialrådgivere i staten.

Arbejdsstedet er Kriminalforsorgen, afdelingen på Sydsjælland og Lolland Falster, Møllegade 5 A, Næst­ved.

KiF Næstved, der har i alt ca. 45 medarbejdere, er en del af Kriminalforsorgen Sjælland der omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, 1 åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, og Områdekontoret i Ringsted.

Området har ca. 750 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sund­hedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

Ansøgningsfristen er den 24. august 2020. Der afholdes samtaler tirsdag d. 1 september 2020

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra Det Centrale Kriminalregister.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte enhedsleder Dorte Thesbjerg, tlf. 7255 2231.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mai-Britt Rasmussen, tlf. 7255 4553 eller HR-konsulent Michelle Mønster Petersen, tlf. 7255 5599.
Kontaktoplysninger Kontakt Dorte Thesbjerg på email [email protected] eller telefon 72552231, hvis du har yderligere spørgsmål.
Klik på knappen herunder for at se stillingen hos Kriminalforsorgen.
Ansøgningsfrist Mandag den 24. august 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.