Socialrådgiver søges til OPUS, Psykiatrisk Afdeling Odense, universitetsfunktion

Indrykket: 16.9.2020

Region Syddanmark, Odense


Vi har fået mulighed for at opnormere OPUS teamet i Odense.
Derfor har du chancen for at få en stilling, hvor du får mulighed for at følge patienten i et 3-årigt behandlingsforløb.


OPUS (Opsøgende Psykose Team for unge med skizofreni) Odens søger grundet opnormering en socialrådgiver 37 timer om ugen.

OPUS er et 3-årigt behandlingstilbud for unge med nydiagnosticeret skizofreni, hvor behandlingen de første 2 år er bygget op omkring "Pakkeforløb for incident skizofreni" og efterfølgende omkring " Pakkeforløb for prævalent skizofreni".

Der arbejdes i teamet ud fra primærbehandler-systemet og ansøger vil blive primærbehandler for 15-20 patienter og skal sammen med teamets læger forestå behandlingen af patienten. Teamet er flerfagligt og der er god mulighed for faglig sparring omkring behandlingen med input fra andre faggrupper.

Foruden primærbehandlerrollen deltager man i forskellige psykoedukative behandlingstilbud i grupper.

Teamet arbejder ud fra en kognitiv referenceramme.

Teamet ledes af overlæge og funktionsleder (afdelingssygeplejerske), derudover er der i temet p.t. ansat speciallæge i psykiatri, 4 sygeplejerskere, 2 socialrådgivere, 3 ergoterapeuter, specialpsykolog under uddannelse og sekretærer.

OPUS er en del af Lokalpsykiatrien på Toldbodhusevej i Odense, teamet har en udkørende funktion og behandler patienter fra alle fynske kommuner, Samtaler kan foregå i teamets lokaler, i lokaler på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg og Middelfart samt i patientens hjem.

Der er et tæt samarbejde med de psykiatriske afdelinger på Fyn.

Vi søger:

 • En socialrådgiver, som kan arbejde selvstændigt under lægelig vejledning

Arbejdsområder

 • Primærbehandler for egne patienter og ambulante behandlingsforløb under lægelig vejledning.
 • Opsøgende indsats mhp. fastholdelse af kontakt
 • Bidrage med egen monofaglighed
 • Systematiske kliniske observationer bl.a. ved brug af rating scales
 • Evt. deltagelse i psykoedukation, social færdighedstræning, familiearbejde, supervision af samarbejdspartnere og deltagelse i undervisning
 • Forskning og kvalitetsudvikling

Vi ser gerne, at du:

 • Har en bred psykiatrisk erfaring, specielt inden for det skizofrene spektrum
 • Har erfaring med kognitive behandlingsformer
 • Er fleksibel og har gode samarbejdsevner
 • Kan arbejde selvstændigt og beslutningsdygtigt
 • Har gode evner til kommunikation og formidling samt kendskab til kvalitetsudvikling
 • Du skal have gyldigt kørekort.

Vi tilbyder:

 • Et tværfagligt team af engagerede medarbejdere
 • Et afvekslende job
 • Stor selvstændighed i det daglige arbejde
 • At du er en del af et team med flere faggrupper og høj faglig kompetence
 • God introduktion/mentorordning
 • Monofaglig sparring med faggruppe og fagkoordinator
 • Supervision og relevant undervisning

Vi bor:

Toldbodhusevej 4, 5000 Odense C

Psykiatrisk afdeling Odense er universitetsafdeling, hvorfor der i afdelingen jævnligt vil være forskningsprojekter, som ansatte skal bidrage til.

Afdelingen har rygeforbud i arbejdstiden.

Hør mere:

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til funktionsleder Anne Sigsgaard, tlf. 9944 9304.

Løn- og ansættelseforhold

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst og aftalen om lokal løndannelse, hvorfor den endelige lønansættelse sker på baggrund af forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist:

Den 24.09.2020

Ansættelsessamtaler afholdes:

Den 28.09.2020 om formiddagen

Vi glæder os til at høre fra dig.

Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Torsdag den 24. september 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.