Social- og sundhedsassistenter søges til fast stilling på SenhjerneskadeCenter Nord

Indrykket: 7.7.2020

Nordjylland

Social- og sundhedsassistenter, der vil være med til at løfte livet omkring borgerne på SenhjerneskadeCenter Nord

Ønsker du at arbejde med borgere i samarbejde med andre fagligheder? Og ønsker du at udvikle din egen faglighed og bruge alt hvad du kan i udviklingen af SenhjerneCenter Nord? Hvis ja - så er du kommet til det rette stillingsopslag.

SenhjerneskadeCenter Nord (SCN) er et botilbud for mennesker med erhvervet hjerneskade.

Der bor 23 borgere på SCN bor, og her er én aflastningslejlighed. SCN ligger i Frederikshavn på Anholtvej, tæt ved byen, hvor der er let til alting. Du vil f.eks. let kunne købe ind med beboerne, være med dem i dagtilbuddet osv.
SCN er fordelt på 2 Huse, Hus Øst og Hus Vest. Midt i bygningen er personalelokalerne, hvor der er fælles kontorer, fælles kontorarbejdspladser, frokoststue samt vores Samværs- og aktivitetstilbud også kaldet Kultur- og Kompetence Center (KKC). Mødelokaler på første sal, her er også vores Fysioterapi, sygeplejedepot og Living Lab, foruden beboernes spabad!

Lidt om hvad vi kan ønske os af dig:
Det vil være en fordel, at du:
 • har erfaring i at varetage opgaver omkring borgere, hvor kompleksiteten er stor – og spændende. Det kan f.eks. være sondeernæring, tracheostomi, frontallapsskader, afasi
 • kender til forskellige kommunikationsformer, så du kan tale med borgerne om deres vilkår.
 • ved noget om at arbejde med borgerens mål i henhold til deres § 141, og de deraf afledte fokusområder og de sundhedsmæssige og pædagogiske indsatser
 • i din tilgang til borgerne er udviklende og at borgerne er herrer i deres eget liv, på trods af deres livssituation og med inddragelse af deres liv og livshistorie.
 • kan arbejde hver anden weekend, og ønsker at indgå i tæt samarbejde med dine kollegaer
 • kender dig selv og forstår, at du og dine kollegaer har forskellige faglige ståsteder og positioner og bruger dette til at kvalificere og reflektere over dit eget arbejde.
 • gerne deler hvad du ved med andre.

Der ud over er det vigtigt, at du ser dig selv som et robust menneske, og deraf har en rummelighed over for andre menneskers synspunkter og livsindstillinger. I forhold til dine kollegaer og borgerne, er det vigtigt, at du er mødestabil og reflekterende i tæt samarbejdet med dine kollegaer.

Bliv "ekspert" i 3-4 borgeres liv
På SCN er indsatserne omkring borgerne organiseret i et miniteam, dvs. at du bliver ”ekspert” i 3 – 4 borgeres liv. Dine kollegaer er ”eksperter” i andre borgeres liv. Miniteamet varetager kontakt til familie og andre pårørende, myndighed samt hjælpemiddelenheden. Miniteamet har overblikket og er tovholdere på hvad der sker i borgernes liv. Alle i huset bidrager til at kvalificere arbejdet dels på personalemøderne, dels gennem hverdagens arbejde med alle beboere ved at dokumentere og reflektere over praksis.

Arbejdsgrundlag:
SCN arbejder ud fra Frederikshavn Kommunes socialpædagogiske referenceramme ”inklusionsparadigmet”. Hverdagens metoder afhænger selvfølgelig af hvilke borger du er sammen med, hjælper, støtter og kompenserer for handicap. Metoderne er aftalt med dine kollegaer, så alle støtter borgeren bevidst og bedst muligt, og afspejler borgernes § 141-handleplan.

Målet er at,
 • Borgernes mål bliver nået i samarbejde med borgerne
 • Du, som medarbejder er klar på metoder, og egen refleksion over praksis, så SCN udvikler praksis, lokalt og fagfagligt!. Hvad enten det handler om hvordan den sundhedsfaglige indsats forløber eller der er tale om den konkrete pædagogisk indsats
 • Borgeren og hans/hendes behov er i centrum.

Kort sagt arbejder du med borgernes ”Individstyrkelse – så borgeren er i stand til at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt”. Dette er nemlig SCN´s kerneopgave.

Vi tilbyder:
Kollegaer der er pædagoger, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeut, husassistenter.
 • Et nyt hus (næsten) på Anholtvej i Frederikshavn
 • Årlige MU-samtaler
 • Muligheden for at være med til at udvikle SCN inden for vores ramme
 • Mulighed for faglig udvikling i et innovativt, tværfagligt og udviklingsorienteret miljø
 • Vi arbejder med at implementere Forbedret dokumentation, udvikle samarbejdet i Husene, som understøttes af en tæt og inddragende faglig og daglig ledelse. Der ud over er det helt grundlæggende, at vi støtter/vejleder/kompenserer borgerne sådan at de reelt er med til at præge deres sted og bolig gennem bl.a. beboermøderne

Er du vores nye social- og sundhedsassistent?
Der er tale om faste stillinger på 30/32 timer pr. uge, 2 om aftenerne og 1 om dage og med arbejde hver anden weekend på Anholtvej i Frederikshavn.

Har du spørgsmål til din kommende arbejdsdag er du velkommen til at ringe til faglig leder Rikke Højmark Thorslund på tlf. 2947 3066, faglig leder Dusanka Banjak på tlf.6162 6019 eller leder Ghita Bregnhoved på tlf.2420 7707.

Ansættelsesstart: snarest
Ansøgningsfrist: den 20. juli 2020 kl. 12:00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 23. juli 2020.
Vi ønsker at tage referencer i forbindelse med ansættelse.
Der indhentes straffeattest inden ansættelse.
Ansøgningsfrist Mandag den 20. juli 2020