Leder til Plejecenter Ålbæk og Ålbæk Hjemme- og Sygepleje v/Center for Sundhed og Pleje...

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 10.7.2020

Nordjylland

Center for Sundhed og Pleje søger en leder med sygeplejefaglig uddannelse som har lyst til at være leder for Plejecenter Ålbæk og Hjemme- og Sygepleje for det udekørende personale samt varetage sygeplejen på plejecentret. Stillingen er gennemsnitligt på 32 timer pr. uge.

Ønsker du at gøre en forskel samt medvirke til at skabe et aktivt og værdigt liv for borgerne? Er du i stand til at motivere, engagere og begejstre dine medarbejdere? Trives du med samarbejde på tværs? Tør du udfordre dine omgivelser og kan du samtidig gøre idéer til virkelighed? Kan du holde fokus på det væsentlige og forenkle og formidle komplekse sammenhænge? Har du flair for kombinationen af sikker drift, kvalitet i ydelsen til borgerne og faglig og organisatorisk udvikling? Har du lyst til at bruge din sygeplejefaglige uddannelse gennem varetagelse af sygeplejen for plejecentrets beboere.

Så er DU måske den person, der fremover står i spidsen for udviklingen af afdeling Ålbæk og personalet.

Ålbæk Plejecenter er et lille og hyggeligt plejecenter placeret midt i Ålbæk. Der er plads til 8 beboere, og denne størrelse gør det muligt at lave forskellige tiltag og aktiviteter i hverdagen. Hjemme- og sygeplejen har base i tilknytning med plejecenteret.

Vi lægger stor vægt på, at yde det bedste for vores borgere. Vi er uddannelsessted for SSH og SSA elever i alle praktik forløb samt for pædagog studerende.

Der arbejdes med implementering af triagering, Vagtplan 2.0 (selvtilrettelæggende mødeplan), Fælles sprog III og Cura Systematic, hvor du som leder sætter retningen for personalet.

Dine opgaver som leder og sygeplejerske
 • Ledelse med udgangspunkt i borgerens behov og værdier – og have lyst til at arbejde med vores 4 rammesætninger: Glade borgere –Tilfredse medarbejdere – Sund økonomi og Udviklingsperspektiv.
 • Personaleledelse: Personaleledelse og udvikling for personalet, pædagoger, sygeplejen og planlægger med fokus på arbejdsmiljø samt tydelig ledelse af personalet.
 • Sikker drift: Ressourcestyring og optimering, budgetansvar, ledelsestilsyn samt ansvar for rekruttering og udvikling inden for den givne ramme.
 • Strategi: Udvikling og understøtte implementeringen af politisk bestemte målsætninger og strategier.
 • Udvikle: Fokus på kompetenceudvikling i forhold til de øgede krav der stilles til aktivitet, omsorg- og plejeområdet.
 • Samarbejde: Et tæt samarbejde med beboere, borgere, pårørende, personalegruppen, ledelseskollegaer og centerchefen.
 • Varetage sygeplejeopgaverne for plejecenterets beboere og have tæt samarbejde med beboernes læger og øvrige sundhedsprofessionelle.


Dine kvalifikationer
 • Sygeplejefaglig baggrund med lyst til eller erfaring i ledelse.
 • Din ledelsesstil er anerkendende og dialogbaseret. Du evner at løse konflikter på en konstruktiv måde. Du kommunikerer tydeligt og forstår at sætte rammer. Du besidder handlekraft og udviser gode samarbejdsevner.
 • Erfaring med eller lyst til at arbejde i et politisk styret organisation.
 • Du er udviklingsorienteret og er ikke bange for at udfordre eksisterende rammer og forståelser
 • Kendskab til KMD Vagtplan, KMD Opus og Vitae Suite vil være en fordel.
 • Du kan bevare det store overblik i en travl hverdag med mange bolde i luften samt stå fast også under pres.
 • Diplom i ledelse eller tilsvarende uddannelse eller at du er indstillet på at påbegynde lederuddannelsen.


Vi tilbyder
 • Et engageret personale der arbejder på et højt fagligt niveau, der vil vores borgere det bedste.
 • En moderne og visionær organisation i konstant udvikling.
 • Et solidt og velfungerende ledernetværk, der arbejder som hinandens forudsætninger og betragter ledelse som en profession.
 • Et velfungerende samarbejde mellem leder og TR/AMR, som bunder i åbenhed og ligeværd.
 • Mentorordning.

”Mit ledelsesunivers” kan rekvireres ved Birgit Samson, [email protected]

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist fredag den 14. august, kl 12:00

Ansøgere, der udvælges til samtale, vil blive bedt om at udfylde en Garuda KompetenceProfil.

Frederikshavn Kommune anvender elektronisk rekruttering, der skal ansøges via
nedestående SEND ANSØGNING

Der skal fremvises straffeattest ved ansættelse i Frederikshavn Kommune.
Ansøgningsfrist Fredag den 14. august 2020