Autismecenter Storstrøm søger pædagoger

Indrykket: 30.7.2020

Vordingborg Kommune, Vordingborg

Autismecenter Storstrøm er et døgn- og dagtilbud til voksne, børn og unge med en diagnose inden for autismespektret.

Arbejdstiden vil være varierende i både hverdagene, weekenderne og helligdagene, da der er døgnåbent i tilbuddet.

Vores arbejdsmetoder bygger på TEACCH principperne og har forudsigelighed – overskuelighed – visualisering og tryghed som nøgleord.

Dine arbejdsopgaver er at:
 • Guide vore beboere gennem hverdagen efter fastlagte pædagogiske metoder, som er udarbejdet udfra individuelle behov for støtte og vejledning.
 • Skabe struktur og forudsigelighed for beboerne.
 • Deltage aktivt og støttende i beboerens hverdag med alle daglige gøremål og ledsage beboeren uden for hjemmet til bl.a. fritidsaktiviteter og lægebesøg.
 • Hjælpe beboerne med personlig pleje.
 • Udarbejde, formulere og efterleve skriftlige handleplaner.
 • Varetage kontaktpædagog funktion.
 • Være engageret i samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • Deltage i den årlige uges ferie med beboerne.

Vi tilbyder:
 • Seriøst og målrettet arbejdsmiljø.
 • Indflydelse og ansvar.
 • Kolleger som værdsætter samarbejde og ærlighed.
 • Kursus i grundlæggende viden om autisme.
 • Interne kurser og temadage.
 • Tilbud om specialpædagogisk diplomuddannelse.
 • En stor organisation med mange forskelligartede opgaver.

Beboere kan være udadreagerende. Men vi er gode til at passe på hinanden og tale om de oplevelser, vi har haft omkring beboerne.

Skærmet afdeling består af 6 individuelle tilbud. Orehovedafdelingen består af 6 pladser.
Kullekærvej 2 og 4 består af to huse, hvor der er plads til 12 voksne i hvert hus.

Løn efter gældende overenskomst, samt fastholdelses- og rekrutteringstillæg efter 3 måneder.

Straffeattest skal være Autismecenter Storstrøm i hænde inden eventuel ansættelse og påbegyndelse af arbejdet.

Vi har følgende stillinger:
 • En fast pædagogstilling på 37 timer på Orehoved afdelingen
 • En fast pædagogstilling på 37 timer på Skærmet afdelingen
 • En fast pædagogstilling på 37 timer på Kullekærvej 4
 • En fast pædagogstilling på 32 timer på Kullekærvej 2

Har du spørgsmål til stillingerne på Skærmet/Orehoved, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jimmi Richard på telefon 24 62 70 48.

Har du spørgsmål til stillingerne på Kullekærvej, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Pernille Hove på telefon 40 18 15 26 .

Ansøgningsfristen er fredag den 14. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 21. august på Færgegårdsvej 15 Z, bygning 37, 4760 Vordingborg.

Yderligere oplysninger om Autismecenter Storstrøm findes på http://www.autismecenter.dk/
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Vordingborg Kommune...
Ansøgningsfrist Fredag den 14. august 2020
Vordingborg Kommune ligger en times kørsel fra København med bil eller tog. Her kan du bo og arbejde nær skov og strand og alligevel være tæt på de mange gode indkøbsmuligheder og kulturelle tilbud i vores byer og købstæder. Vi har ca. 46.000 indbyggere og 4.000 medarbejdere, som i tråd med vores vision 2030 arbejder på at gøre Vordingborg Kommune til ”storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv”.