Social- og Sundhedsassistent søges til døgnboliger

Indrykket: 25.8.2020

Vordingborg Kommune, Vordingborg

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor du med dine sundhedsfaglige kompetencer hver dag er med til, at sikre beboernes muligheder for øget livskvalitet? Så er denne stilling oplagt til dig.

En fast del af to døgnboliger
I denne stilling er du en fast og naturlig del af to døgnboliger. Sankelmarksvej som ligger i Vordingborg og Rødegårdsvej som ligger i Præstø. De to døgnboliger leverer socialpædagogisk støtte til borgere med nedsat funktionsevne, efter § 105 (ABL) med tilknyttet § 85 (SEL). Du vil begge steder blive en stor del af beboernes hverdag og struktur, hvor du er ansvarlig for den sundhedsfaglige sparring med det øvrige personale.

Vi har en forventning om, at du:
 • har dansk autorisation som social- og sundhedsassistent
 • har kørekort
 • har klinisk erfaring og gerne psykiatrisk erfaring
 • er en åben, imødekommende og stabil person
 • har kompetencer til at arbejde forebyggende
 • har gode formidlingsevner både over for borgere og personale
 • kan arbejde selvstændigt og samarbejde på tværs af organisationen
 • har lyst til at arbejde tværfagligt
 • har lyst og evne til at medvirke i udvikling af vores tilbud
 • holder af afvekslende udfordringer, kan bevare overblikket og har et positivt livssyn
 • kan navigere i et felt med mange samarbejdspartnere både internt og eksternt
 • er fortrolig med brugen af IT og er vant til at dokumentere og har lyst til dette. Heriblandt kendskab til FMK og FSlll
 • er fortrolig med kravene til de sygeplejefaglige optegnelser.

Vi kan tilbyde et job, hvor du:
 • får en masse engagerede og dygtige kollegaer med forskellige uddannelsesbaggrunde
 • får en arbejdsplads, hvor ikke to dage er ens
 • vil opleve at borgeren er i centrum (set, hørt og forstået)
 • bruger dine sundhedsfaglige kvalifikationer direkte i relation til borgerne og personale.
 • får mulighed for at bruge die faglige og personlige kompetencer
 • har gode muligheder for både faglig og personlig udvikling
 • bliver en del af en arbejdsplads, der vægter, at kommunens værdier ”Dialog, Udvikling og Synlighed” lever i hverdagen
 • får god introduktion til organisationen og dine arbejdsopgaver
 • får et indblik i Neuropædagogik som pædagogisk metode
 • har et tæt samarbejde og løbende sparring med vores sygeplejerske, de to social- og sundhedsassistenter, vores sygeplejefaglige konsulent i Afdeling for Psykiatri og Handicap og hjemmesygeplejen.

Arbejdsopgaver vil være følgende:
 • Give sundhedsfaglig sparring til kollegerne.
 • Varetage behandlingsforløb i samarbejde med de øvrige medarbejdere.
 • Bestilling af sondeernærings artikler.
 • Medicindokumentation (FMK), medicindosering og sparring til stedets medicinansvarlige.
 • Udfylde og løbende opdatere de sygeplejefaglige optegnelser relateret til de borgere, som modtager ydelser iht. sundhedsloven. Opdateringen foregår i samarbejde med sygeplejersken og borgernes kontaktpersoner.
 • Hjælpe medarbejderne med at foretage relevante observationer og dokumentere disse.
 • Ved behov deltage sammen med borger, kontaktperson og evt. pårørende i besøg hos egen læge.
 • Støtte det pædagogiske personale i svære samtaler med læger og sygehuse.
 • Sparring til kolleger ift. udfærdigelse af daglige notater.
 • Kvalitetssikring af medicindokumentationen i samarbejde med centrets sygeplejerske.
 • Deltage i kvartals medicinmøder med de medicinansvarlige og sygeplejefaglig konsulent.
 • Deltage i personalemøder mhp sparring.
 • Besvare spørgsmål fra centrets øvrige tilbud i ferie eller ved sygdom.

Din arbejdstid
Tjenestetiden er fra mandag til fredag i tidsrummet mellem 07:00 og 16:00 og vil være skiftende mellem Rødegårdsvej og Sankelmarksvej.
Stillingen er på 37 timer og ønskes besat d. 15. oktober eller snarest muligt herefter.

Ansættelsessamtalerne vil finde sted d. 1. oktober
Vi glæder os til at høre fra dig inden d. 24. september

Du kan læse mere om Center for Socialpædagogik på centerets hjemmeside: http://vordingborg.dk/center-for-socialpaedagogik-vordingborg/.

Løn og ansættelsesforhold:
Iflg. overenskomsten

Yderligere oplysninger kan du få ved henvendelse til teamleder Nura Reko på tlf. 51 29 32 29
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Vordingborg Kommune...
Ansøgningsfrist Torsdag den 24. september 2020
Vordingborg Kommune ligger en times kørsel fra København med bil eller tog. Her kan du bo og arbejde nær skov og strand og alligevel være tæt på de mange gode indkøbsmuligheder og kulturelle tilbud i vores byer og købstæder. Vi har ca. 46.000 indbyggere og 4.000 medarbejdere, som i tråd med vores vision 2030 arbejder på at gøre Vordingborg Kommune til ”storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv”.