Er du vores kommende aktivitetsmedarbejder på P1, Psykiatrisk Afdeling Middelfart?

Indrykket: 17.10.2020

Region Syddanmark, Middelfart


Er du vores kommende kollega med aktiviteter som kerneopgave

i almenpsykiatrisk afsnit P1, Middelfart?

Med et ønske om at styrke indsatsen for aktiviteter i de sene eftermiddags- og de tidlige aftentimer, søger vi en medarbejder til at varetage denne funktion - som supplement til det daglige samarbejde mellem patienter, pårørende, samarbejdspartnere og personalet i P1.

Afsnit P1 er et almenpsykiatrisk afsnit normeret til 18 sengepladser for voksne, og med akut modtagefunktion. Vi modtager patienter med alle psykiatriske diagnoser og vi arbejder aktivt med kvalitetsudvikling af sygeplejen, således også med styrkelse af aktiviteter som en del af forløbet frem mod udskrivelse og tilbagevenden til livet i egne rammer og på egne vilkår. Afsnittet har integreret åben/lukket funktion med mulighed for fleksibilitet ift antallet af pladser i hhv åben og lukket del.

Aktiviteterne kan være både inde og ude - i naturen i skov og ved strand, i afsnittets have, i vores moderne sportshal, i afsnittets fælles opholdsrum og på torvet i huset hvor der findes bordtennis og billard. Har du lyst og vilje til at gå ind i denne opgave, hører vi meget gerne fra dig.

Du har psykiatrisk erfaring, og du har lyst til faglig/personlig udfordring og udvikling. En sundhedsfaglig grunduddannelse er ikke et krav, men vil være en fordel.

Vihar meget fokus på et positivt miljø for alle og dermed også på den primære forebyggelse af konflikt/tvang bl.a. ved hjælp af en anerkendende tilgang, effektiv struktur og affektregulering. Øget fokus på aktiviteter skal bl.a. være med til at fremme denne forebyggelse.

Vi forventer at du i det nære samarbejde med patienter, pårørende og kolleger vægter mellemmenneskelige relationer højt og er flexibel/kreativ ift opgaveløsningen, således at du aktivt medvirker til gode forløb, positive oplevelser og til konfliktforebyggelse.

Tiltrædelse snarest eller pr 1. december 2020.

Løn efter overenskomst. Vi ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest. (datatræk 10 år tilbage)

Hvis din interesse er vakt, og hvis du vil vide mere om afsnittet og stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Elisabeth Winkler Pedersen på tlf 9944 8271.

Ansøgningsfrist mandag den. 2. november 2020.

Vi holder ansættelsessamtaler onsdag/torsdag i uge 45 .

Vi ser helst, at du ansøger stillingen direkte via Region Syddanmarks rekrutteringssystem HR Manager. Klik på linket her på siden.

Vi glæder os til at høre fra dig !

Arbejdstid: 37

Ansøgningsfrist Mandag den 02. november 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.