Audiologiassistent se her!

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 24.1.2020

Region Syddanmark, Odense


Vil du være vores nye kollega?

Høreklinikken OUH søger en audiologiassistent til audiometrien med tiltrædelse 1. april 2020.

Høreklinikken har brug for en dygtig medarbejder og søger derfor en audiologiassistent til afdelingen.

Du vil primært skulle varetage funktioner inden for generel voksenaudiometri og HA-behandling.

Høreklinikken varetager herudover forskellige specialfunktioner og har indledt en proces med at udbygge flere af disse. Særlige kompetencer og erfaring med CI, tinnitus, børn og elektrofysiologi, vil derfor blive vægtet positivt og vil danne grundlag for evt. senere indplacering i de specialiserede audiologiske funktioner.

Som universitetsafdeling indgår vi i forskningsprojekter og forestår undervisning af SDU studerende i praktik, samt uddannelsessøgende inden for flere andre fagområder. Du vil senere få mulighed for at blive en del af disse opgaver.

Vi forventer at du:

  • er uddannet audiologiassistent
  • sætter samarbejde højt og arbejder for fællesskabet
  • er interesseret i udvikling og forskning
  • kan indgå i Høreklinikkens daglige arbejde på lige fod med afdelingens øvrige audiologer og audiologiassistenter
  • kan lide at have travlt
  • er målrettet, ansvarsbevidst og selvstændig
  • er fleksibel

Vi tilbyder:

  • spændende og varieret arbejde
  • gode og omsorgsfulde kollegaer - både i audiometrien og blandt resten af Høreklinikkens personale
  • god og grundig oplæring tilrettelagt efter dine kompetencer og den erfaring du kommer med

Lidt om Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F

Høreklinikken er en del af Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F. Høreklinikken har ca. 55 ansatte, fordelt på læger, audiologer, audiologiassistenter, ørepropteknikere, audiologopæder og sekretærer. Hertil kommer et varierende antal elever og studerende fra SDU.

Vi undersøger og behandler børn og voksne med høreapparater, CI eller tinnitus og/eller hyperacusis. Vi er ligeledes ansvarlige for udredning af høretab hos børn under 3 år i Region Syddanmark.

Høreklinikken er et ambulatorium, der lige nu har åbent mandag - torsdag kl. 08.00 - 16.00 (primært arbejdstid kl. 8 - 15.30), samt fredag kl. 08.00 - 15.00. Der vil senere blive tale om udvidet åbningstid og enkelte stregdage. Den primære Høreklinik og alle specialfunktioner er placeret i Odense, men siden aug. 2018 er der ligeledes ambulatoriefunktion på Svendborg sygehus.

Yderligere informationer

Ansøgningsfrist 16.02.2020

Vi forventer, at afholde samtaler 20.02.20

Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelse.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte

overlæge Rikke Schnack-Petersen på mail [email protected] eller tlf. 65 41 25 48,
funktionsleder Tina Storm Larsen på mail [email protected] tlf. 21 24 49 98 eller
audiologiassistent Gitte Nykjær på mail [email protected] eller tlf. 30 56 00 26

Vi glæder os til at høre fra dig.

Arbejdstid: Fuld tid
Ansøgningsfrist Søndag den 16. februar 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.