Selvstændig og innovativ ambulatoriesygeplejerske søges til Rygcenter Syddanmark, Rygme...

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 24.1.2020

Region Syddanmark, Middelfart


Sætter du patienten først? Og kan du lide at arbejde tværfagligt?

Spændende stilling med varierende opgaveportefølje.

Uddybende om stillingen

Vi søger en engageret sygeplejerske som er fagligt funderet og med særlig interesse i rygpatienter, kommunikation, smertehåndtering og smertebehandling.

Stillingen er fast på 37 timer eller efter aftale, med funktion som klinisk sygeplejerske i Rygmedicinsk ambulatorium, Rygcenter Syddanmark.

Som klinisk sygeplejerske arbejdes der ”ad hoc” efter visionen om ”rette kompetence til rette patient til rette tid”. Du vil indgå i et team, som sammen har til formål at sikre patienterne et godt forløb ud fra den enkeltes behov og præferencer, ved at have en helhedsorienteret tilgang til patienten og dennes pårørende.

Vi forventer, at du

 • Er uddannet og har autorisation som sygeplejerske
 • Har minimum 2 års erfaring
 • Kan arbejde selvstændigt og har god forståelse for eget kompetenceniveau
 • Kan initiere og mestre det brede samarbejde såvel mono- som tværfagligt og evner at fastholde fokus på målopfyldelse og resultater i initierede processer
 • Er fleksibel og loyal
 • Er interesseret i at opnå godt kendskab til specialet
 • Har lyst og vilje til at udfordre og udvikle dig fagligt

Vi tilbyder

 • En dynamisk arbejdsplads, hvor læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, kiropraktorer og lægesekretærer løser de kliniske arbejdsopgaver i tværfagligt samarbejde. Der lægges vægt på en aktiv hverdag med et godt arbejdsmiljø.
 • En stilling med ansvar
 • En stilling med mulighed for indflydelse på arbejdsfordeling og arbejdsopgaver
 • Et godt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor vi udnytter hinandens faglige og menneskelige kompetencer
 • Attraktive arbejdstider (mandag-torsdag 8-15.30 og fredag 8-15)
 • En afdeling hvor klinik og forskning er tæt forankrede
 • En afdeling i udvikling, hvor vi lægger særlig vægt på omstillingsparathed og konstruktivitet
 • En ambitiøs afdeling med fokus på høj grad af kvalitet samt patientsikkerhed- og tilfredshed
 • Et individuelt tilpasset introduktionsprogram

Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier: Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence.

Kontakt

Såfremt du ønsker stillingen uddybet kan du rette henvendelse til

Afdelingssygeplejerske Anette Greve tlf. 2499 4555 / [email protected]

Løn- og ansættelse
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende faglig overenskomst.

Stillingen er på 37 timer.

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge stillingen er den 17. februar 2020

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 8 – forventeligt torsdag den 20. februar 2020

Tiltrædelse 1. april 2020

Uddybende om afdelingen

Rygcenter Syddanmarks kerneopgave er på specialistniveau at udrede samt behandle og herunder vejlede regionens rygpatienter ud fra den enkeltes behov.
Det overordnede mål er at fremme livskvaliteten for rygpatienter.

Rygcenter Syddanmark er en afdeling med 160 ansatte med både rygmedicinsk og rygkirurgisk speciale. Vi modtager rygpatienter fra hele Region Syddanmark. Rygcenteret modtager ca. 18.000 nye henvisninger årligt, og opererer ca. 1.000.

Her kan du læse mere om afdelingen: http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm202525

Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Mandag den 17. februar 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.