Til dig der er ANÆSTESISYGEPLEJESKE har vi jobbet med stor variation i arbejdsopgaverne...

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 24.1.2020

Region Syddanmark, Svendborg

Speciale: Anæstesiologisk sygepleje

OPERATION/ANÆSTESI AFSNITTET SVENDBORG ”OPAS” OG DET DAGKIRURGISK CENTER SVENDBORG

Vi kan tilbyde dig:

  • At du bliver en del af vores faglige og sociale fællesskab.
  • En arbejdsplads med stor alsidighed i anæstesiopgaverne.
  • Mulighed for selvstændige arbejdsområder, som matcher dine kompetencer, udviklingsønsker og afsnittets behov.
  • Et struktureret introduktionsprogram til afsnittet og funktionen, der tager afsæt i dine kompetencer.
  • Et godt arbejdsmiljø for hele teamet, hvor vi har fokus på den gode omgangstone og ikke tekniske færdigheder.
  • En arbejdstid med 2 - 3 weekend vagter samt 5 - 7 vagter med tilkald fra vagtværelse over en 10 ugers periode.
  • Vi har MIN TID, hvor du kan komme med ønsker til din arbejdsplan.

Vi forventer, at du har:

  • Anæstesiuddannelse gerne med en bred klinisk erfaring.
  • Fagligt engagement

Hvem er vi:

Anæstesiafsnittet dækker det centrale operationsafsnit og det dagkirurgiske center Svendborg og er en del af det fælles afsnit operation/anæstesi (OPAS). OPAS har en driftsledelse bestående af en lægelig driftsleder og 2 afdelingssygeplejersker. Som anæstesisygeplejerske referer du til afdelingssygeplejerske Rikke Ilsø.

OPAS er en stor afdeling med 38 anæstesisygeplejersker, 1 Klinisk sygeplejespecialist, 6 anæstesi kursister, 3 rengøringsassistenter og 45 operationssygeplejersker/SSA’er. Det fælles afsnit, med både operations- og anæstesisygeplejersker, giver os god mulighed for at udvikle og forbedre vores fælles arbejdsopgave til gavn for patienten. Der er et godt tværfagligt samarbejde i afdelingen, med stor arbejdsglæde og plads til individuelle hensyn.

Vores afsnit er en del af Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, som også omfatter Dagkirurgisk center Svendborg/Nyborg, Intensivafsnittet Svendborg og den Sydfynske Lægeambulance.

På årsbasis bliver der bedøvet ca. 16.000 patienter fordelt på 13 lejer dagligt, heraf er 2 af lejerne akutte.

Du får mulighed for at arbejde med anæstesier hos akutte, elektive og dagkirurgiske patienter, indenfor specialerne: Ortopædkirurgi, gastroentologi, urologi, gynækologi, obstetrik, otologi røntgen, kardiologi og psykiatri. Endvidere varetager vi traume modtagelse, medicinsk nødkald og hjertestop, samt transport af patienter internt og eksternt.

Udvikling af anæstesisygeplejen, patient inddragelse og forskning er områder vi har særlig fokus på og hvor du har mulighed for at sætte dit præg.

Vi er uddannelsessted for:

Anæstesi kursister, sygeplejestuderende, anæstesilæger, yngre læger i introduktions stillinger og intensiv kursister.
Der er en klinisk uddannelses- og udviklingssygeplejerske tilknyttet afsnittet.

Vil du høre mere om jobbet, vil vi gerne fortælle dig om dit kommende arbejde og vores afdeling. Du er også velkommen til at komme på besøg og se hvem vi er.

Stillingen er en fuldtidsstilling, men vi er også åbne for en deltids stilling hvis det er det du ønsker.

Ring gerne til afdelingssygeplejerske Rikke Ilsø på tlf. nr. 63 20 21 92 eller 24 61 18 57, eller Anæstesisygeplejerske Lene Søndergaard tlf. nr. 63 20 49 03, Anæstesiafdelingen Svendborg.

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Ansøgningsfrist den 18. februar 2020.
Ansættelsessamtaler afholdes den 24. februar 2020.

Send din ansøgning til afdelingsledelse V, OUH Svendborg sygehus, Baagøes allé 15, 5700 Svendborg v/ oversygeplejerske Lisbeth Juulsgaard.

Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Tirsdag den 18. februar 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.