Ambulantsygeplejerske til Ældrepsykiatrisk Team, Psykiatrisk Afdeling Odense søges!

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 12.6.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

Ambulantsygeplejerske til Ældrepsykiatrisk Team, Psykiatrisk Afdeling Odense søges!


Pr. 01.09.2020 søges sygeplejerske til Ældrepsykiatrisk Team, som er en del af Lokalpsykiatri Odense. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Ældrepsykiatrisk funktion har i de seneste år været igennem en rivende udvikling. Du vil dele kontor med andre ambulantsygeplejerskere. Du vil blive en del af et godt kollega fællesskab. Der er dagligt samarbejde med teamets speciallæger og sekretærer.

Ældrepsykiatrisk Team forestår udredning og behandling af psykiatriske sygdomme hos ældre med især recidiverende depressioner, manier, paranoide psykoser samt svære psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser hos moderat til svært demente.

Behandlingen er ambulant (såvel i eget hjem som i ambulatoriet) og foregår i samarbejde med alment praktiserende læger samt kommunalt ansatte demenskoordinatorer og personale i hjemmeplejen. Der er endvidere tæt samarbejde med Ældrepsykiatrisk sengeafsnit samt Demensklinikken.

Som kommende teammedlem forventes der følgende af dig:


 • at du har psykiatrisk erfaring og også gerne erfaring fra hjemmeplejen.
 • er velfunderet i det somatiske område.
 • at du kan vejlede patienter, pårørende og samarbejdspartnere.
 • at du kan bruge dig selv kreativt, utraditionelt og være til inspiration i samarbejdet med patienter, pårørende og team.
 • at du har erfaring i arbejdet med den ældre patient.
 • at du kan indgå i praksisudvikling og implementeringsproces.
 • at du har uddannelse som klinisk vejleder og kan vejlede sygeplejestuderende.
 • at du har gyldigt kørekort.

For at vedligeholde og udvikle dine kompetencer som teammedlem gives der mulighed for:


 • løbende kollegial støtte og vejledning gennem teamsamarbejdet.
 • fastlagt supervision.
 • mulighed for faglig udvikling gennem relevante kurser og videreuddannelse.

Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Anne Sigsgaard på telefon 9944 9304 eller en af sygeplejerskerne på telefon 9944 9150.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Psykiatrisk Afdeling P er en røgfri arbejdsplads.

Frist for ansøgning: den 30.06.2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted: Fredag den 03.07.2020 om eftermiddagen.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Tirsdag den 30. juni 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.