Sundhedsfaglig Koordinator til social institution, Bo og Naboskab Sydlolland

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 12.6.2020

Rødby

Er du Social og Sundhedsassistent med ambitioner, så er denne stilling måske noget for dig. Du får mulighed for at opøve dine kompetencer i udførelse og koordination af både det sundhedsfaglige arbejde og i høj grad for samarbejdet mellem sundhedsfagligt og pædagogisk personale.

Her er tale om en stilling med en bred opgaveportefølje, som fordrer høj faglighed, blik for prioritering, særdeles gode samarbejdsevner, gode skriftlige egenskaber og en udpræget sans for at få det umulige til at lykkes.
Dit primære ansvar er, at koordinere og kvalitetssikre det sundhedsfaglige arbejde og dokumentationen af dette og ligeledes udføre følgende hovedopgaver:

  • Ajourføre sundhedsfaglige retningsgivende dokumenter
  • Ansvarlig for besvarelse og opfølgning på udefrakommende sundhedsfaglige henvendelser (f.eks. fra Styrelsen for Patientsikkerhed)
  • Bistå pædagogisk personale i kontakten til praktiserende- og speciallæger, fysio - og ergoterapeuter, diætister m.m. – bygge bro mellem den sundhedsfaglige indsats og borgernes pædagogiske behov
  • Forberede kollegaer til samtale med læger
  • Opdatere sundhedsfaglige oplysninger på alle borgere i samarbejde med øvrige personale, herunder sikre udførelsen af Sundhedsfaglig screening
  • Sikre korrekt medicinadministration og ajourførevejledninger til dette
  • Sikre hygiejniske principper i forbindelse med udbrud af smitsomme sygdomme
  • Indkøb og disponering af sundhedsfaglige produkter
  • Bistå kollegaer med indberetninger af utilsigtede hændelser og varetage drøftelser vedr. disse på personalemøder

Dette medfører at kravene til ordentligheden i din indsats er meget høje. Til gengæld lover vi dig et godt arbejdsmiljø, hvor du selvstændigt planlægger dit arbejde og har rig mulighed for faglig sparring og udvikling.

Bo og Naboskab Sydlolland er et døgn og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Vi er en arbejdsplads med 70 borgere og 200 medarbejdere, disse fordeler sig på i alt 15 afdelinger. Borgernes alder spænder fra 18 – 90 år, funktionsmæssigt har borgerne brug for omfattende støtte til almindelig daglig livsførelse, hvilket betyder at der er en del plejeopgaver.

Her er både unge borgere med livet foran sig og fart på udviklingen af kompetencer og ældre borgere, som i langt overvejende grad har brug for at træne fastholdelse af funktioner.
Vi finder faglig stolthed i at vores pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde støtter borgerne til et så selvstændigt og selvhjulpent liv som muligt.
I Bo og Naboskab Sydlolland ønsker vi et velfungerende og fuldt integreret samarbejde mellem pædagogisk og sundhedsfagligt personale, som gør os i stand til at varetage komplekse problemstillinger der spænder over både det pædagogiske og sundhedsfaglige felt.

Lønindplacering sker efter gældende overenskomst på området samt principperne om Ny løn.

Arbejdstiden ligger fra mandag til fredag i dagtimerne.

Ansættelse pr. 1. september 2020 eller efter aftale.

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Tirsdag den 30. juni 2020