H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Ambulatorium/Dagafsnit søger sygeplejerske i fast...

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 18.6.2020

Region Syddanmark, Odense


Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer ugentlig i blandede vagter.

Har du lyst til at være en aktiv og udviklende del af personalegruppen i HC Andersen Børne- og ungehospital har du nu mulighed for at søge den ledige stilling som sygeplejerske med primær funktion i vores fagteam for astma/allergi i Ambulatorium/Dagafsnit. Stillingen indebærer foruden en fast tilknytning til HM4 sengeafsnit, hvor du vil have funktion i dag- og aftenvagter hverdage og weekender.

Stillingen omfatter både selvstændige og teamrelaterede sygeplejeopgaver.

Du vil i samarbejde med allergiteamets øvrige medlemmer være ansvarlig for kontinuiteten i vores patienters ambulante forløb.

Dette vil blandt andet omfatte at skulle planlægge og gennemføre ambulante konsultationer både i samarbejde med læge samt selvstændige konsultationer og telefonkonsultationer.

Herunder forventes det at du selvstændigt kan udføre diverse lungefunktionsundersøgelser, fødevareprovokationer, hyposensibilisering, mannitoltest og anstrengelsestest.

Med udgangspunkt i en familiecentreret tilgang til pleje og behandling vil du i samarbejde med teamets øvrige medlemmer indgå i konstant udvikling af det effektive og meningsfulde patientforløb i afdelingen. Dette betyder blandt andet at vi, med respekt for barnet/den unge, sikrer et godt samarbejde mellem afsnittene i Børnehospitalet og at den unge patient sikres en hensigtsmæssig transition til voksenafdeling.

Ambulatoriet/dagafsnittet har et tæt samarbejde med Børnehospitalets øvrige afsnit.

Med funktionen som sygeplejerske i de fagspecifikke teams vil du derfor også indgå som en aktiv del af både patientforløbene i de øvrige afsnit og i sparringen af sengeafsnittes personale indenfor dette fagområde. Herunder særlig tilknytning af vagter i HM4 sengeafsnit.

Ambulatoriet/dagafsnittet modtager dagligt 100-150 børn og unge indenfor en bred vifte af fagområder i det pædiatriske speciale.

Vores 18 sygeplejersker er fast tilknyttet enkelte fagspecialistteams og varetager selvstændigt mange funktioner indenfor dette fagområde både i ambulatoriet i dagafsnittet.

Ambulatoriet/dagafsnittet uddanner sygeplejestuderende på 3. og 4 semester

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring med eller lyst til at arbejde med pædiatrisk sygepleje til både kronisk syge børn og i akut opståede situationer, med udgangspunkt i en familiecentreret sygepleje
 • Har indgående erfaring med det allergologiske /pulmonologiske pædiatriske fagområde og selvstændigt kan varetage diverse lungefunktionsundersøgelser, fødevareprovokationer, hyposensibilisering, mannitoltest og anstrengelsestest
 • Har motivation og evner til aktivt og deltagende at indgå i afdelingens tværfaglige fagteams og her bidrage til faglig udvikling
 • Evner at arbejde selvstændigt i bevidsthed om egne kompetencer og udvikling heraf
 • Evner at planlægge, prioritere og være meget fleksibel i forhold til opgaverne både i eget afsnit og HM4 sengeafsnit
 • Er bevidst om at medvirke aktivt til et godt arbejdsmiljø med en åben, fleksibel og loyal holdning

Vi tilbyder, at du:

 • Får mulighed for et spændende og udfordrende job med mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Får mulighed for at bidrage til udviklingen af en velfungerende afdeling i samarbejde med erfarne og engagerede kolleger præget af høj faglighed og stor arbejdsglæde
 • Får mulighed for et alsidigt arbejde med høj grad af selvstændighed og tæt tværfagligt samarbejde
 • Vil indgå i en afdeling præget af lyst, vilje og evne til at bevare og udvikle det gode patientforløb
 • Individuelt introduktions- og oplæringsprogram

Hør mere:

Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Katinka Anna Fomsgaard Kjær, tlf. 65 41 19 00, hvis du vil vide mere afdelingen eller stillingen.

Du kan læse mere om os på https://en.ouh.dk/department/paediatrics/

Din ansøgning:

Send din ansøgning elektronisk via HR Manager.

Ansøgningsfristen 1. juli.

Løn- og ansættelsesforhold
Du tilbydes løn efter gældende overenskomst. Region Syddanmark anvender 3 måneders prøvetid ved førstegangs ansættelse.
Der gøres opmærksom på, at OUH er en røgfri arbejdsplads.
Se mere under retningslinjer på OUH's hjemmeside http://www.ouh.dk/wm197151
Ved ansættelse udbeder vi os en børneattest, som fås ved Rigspolitiet efter tilladelse fra dig.

venlig hilsen

Børneafdelingen

HC Andersen Børne – og Ungehospital

Tlf. 6541 3273

Odense Universitetshospital

OUH
Sdr. Boulevard 29, indgang 60, 1. sal.

5000 Odense C

Tlf. 6611 3333

www.ouh.dk


Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Onsdag den 01. juli 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.