Covid sygeplejerske på Infektionsmedicinsk Afdeling Q - Noget for dig?

Indrykket: 25.6.2020

Region Syddanmark, Odense


Covid sygeplejerske på Infektionsmedicinsk Afdeling Q - Noget for dig?


Måske har du været med i covidindsatsen tidligere og har lyst til at fortsætte?


Infektionsmedicinsk Afdeling Q, sengeafsnit Q1 søger 3 ”covid sygeplejersker” 37 timer/uge eller efter aftale. Ansættelse pr. 1..september 2020 som fastansat på afd. Q eller i et ½ årigt vikariat, hvor du skal søge om orlov fra din nuværende stilling. Stillingerne forventes at indebære weekendvagt hver 3. uge. Arbejdstiden tilrettelægges i betydelig grad individuelt og fleksibelt.

Afdelingen forventer et øget indtag af covid patienter i løbet af efteråret. Der etableres fysiske covidpladser på Q1 og på J1 som ligger på samme etage. Sygeplejen til covidpatienter er under afdeling Q´s ledelse. Ved mere en 4 patienter på Q1 etableres et samarbejdende covidafsnit med 4-6 pladser på J1 også under afdeling Q´s ledelse og bemandet med Q personale.

I det omfang der er få eller ingen indlagte covidpatienter indgår på lige med de øvrige ansatte om vagter og opgave, afstemt efter kompetencer og introduktion, Afdelingen anvender kompetenceløn, som forhandles med dig ved ansættelsen.

Sygepleje til covid patienter
SARS-CoV-2 virus kan påvirke alle organer i kroppen. Sygeplejen til patienter med COVID-19 består derfor i tæt observation af - og varetagelse af understøttende behandling til alle organsystemer. I det enkelte patientforløb arbejdes med afsæt i en ABCDE-tankegang i et meget tæt samarbejde med infektionsmedicinske læger og evt. også læger fra andre specialer som f.eks. nyremedicin, lungemedicin og hjertemedicin. I forløbende er der desuden stort fokus på den psykiske omsorg, kommunikation og relationelle sygepleje, idet sygeplejen er rettet mod at afbøde de negative psykiske konsekvenser af at være indlagt i isolation med en smitsom sygdom.

Sygepleje på Q1
Hør sygeplejerske Christina fortælle om hverdagen på Q.

Om Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Afdeling Q varetager diagnostik, behandling og pleje af patienter med akutte og kroniske infektionssygdomme. I Region Syddanmark er afdelingen ansvarlig for den højtspecialiserede behandling af patienter med alvorlige infektionssygdomme, tropesygdomme, HIV og kronisk virushepatitis. I Q1 er infektionssygdommene oftest meningitis, encefalitis, spondylodiskitis, svær pneumoni og sepsis. Samtidig er vi en del af det medicinske beredskab til håndtering af udbrud af smitsomme sygdomme/epidemier. På NYT OUH får vi eget sengeafsnit i stueplan med højisolationspladser og 4 intermediære pladser i tæt tilslutning til ambulatorium og daghospital.
Se video om afdelingen her.

Afdelingens tværfaglige værdigrundlag er "Professionalisme, defineret som høj pleje og behandlingsmæssig kvalitet præget af omsorg, respekt og tillid, hvor faglighed og synlighed er i front - og engagementet i top". Se afdelingens værdigrundlag.

Afdelingens sengeafsnit Q1 rummer 15 sengepladser - heraf 4 intermediære pladser med overvågningsudstyr samt 2 slusestuer til isolation, det er her covidpatienterne i første omgang placeres.

Introduktion, udvikling og uddannelse
Vi tilbyder bl.a.:

  • Udførligt introduktionsmateriale, undervisning og simulationstræning med fokus på covidopgaven
  • Fast månedlig refleksion for nyansatte
  • Som fastansat tilbydes diplommodul på UCL i specialet.

Hvis du er interesseret i at høre mere om afdelingens drift eller se afdelingen, er du vedkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Vibeke Barner Jensen ([email protected] eller pr. tlf. 2149 8528) eller oversygeplejerske Bent Schwartz ([email protected]) eller pr. tlf. 3058 6319.

Løn- og Ansættelsesforhold:
Sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- ogTakstnævnog er omfattet af Lokal løndannelse.

Der vil være en prøvetid på 3 måneder, hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark.

Ansøgningsfrist er den 20. juli 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. juli 2020 kl. 12-15 eller efter aftale, hvis du har ferie, skriv eventuelt herom i din ansøgning.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Mandag den 20. juli 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.