Hjemmesygeplejerske til Distrikt Vintersbølle.

Indrykket: 26.6.2020

Vordingborg Kommune, Vordingborg

Du har nu en unik mulighed for at søge en sjældent udbudt stilling som sygeplejerske i Vordingborg Kommune ved distrikt Vintersbølle Strand.

Vi søger en sygeplejerske til det udekørende team. Arbejdstiden er 32 timer om ugen.
Arbejdstiden er dagvagter med weekendvagt hver 4 uge, du vil skulle arbejde ca. 3 helligdage på et år.

Stillingen er et genopslag til besættelse snarest efter aftale. Kørekort er en nødvendighed.

Vi tilbyder:
 • et velfungerende team med mulighed for personlig og faglig udvikling i form af efteruddannelse og kurser
 • adgang til tæt og udviklende sparring med vores koordinerende sygeplejerske og andre relevante tværfaglige samarbejdsrelationer. Det nære borgerforløb med kontaktpersonordning
 • en spændende, dynamisk arbejdsplads, hvor borgerinddragelse og pårørendesamarbejde vægtes højt
 • et selvstændigt job med indflydelse og medansvar i den daglige planlægning
 • god grundig oplæring/introduktion, med udgangspunkt i dine kompetencer i tæt samarbejde med den koordinerende sygeplejerske. De første 14 dage vil du følges med en kollega fra teamet
 • en ledelse, der vægter den enkeltes arbejdsmiljø højt og hvor den daglige dialog er i fokus
 • en arbejdsplads med godt humør og høj faglighed

Kvalifikationer:
 • Vi ser gerne, at du har en bred klinisk erfaring, det er ikke en forudsætning, at du har erfaring fra kommunalt regi.
 • Du er i besiddelse af modenhed og kan arbejde selvstændigt.
 • Du er sparringspartner til vores dygtige sosu-assistenter og sosu-hjælpere.
 • Du arbejder rehabiliterende i de indsatser, der er bevilliget og med fokus på at understøtte borgernes evne til at mestre.
 • Du skal kunne arbejde med en bred borgergruppe og kunne se ressourcerne i den enkelte samt dennes familie.

Hvem er vi?:
Distrikt Vintersbølle har udgangspunkt i et skønt beliggende plejecenter i Nyråd, omgivet af skov, strand og vand. Plejecentret rummer 80 beboere. 8 af plejecentrets boliger er aflastningsboliger og 24 boliger er for borgere med demens.

Til plejecentret hører et stort aktivitetscenter med café, der danner rammen om et væld af forskelligartede aktiviteter for beboerne på plejecentret, såvel som for borgerne ude i distriktet.

Vi er et arealmæssigt stort distrikt, da vi dækker Nyråd/ Bakkebølle, Ørslev og Svinø.
Personalegruppen består af ca. 130 medarbejdere inkl. afløsere, heraf er de 8 sygeplejersker (1 koordinerende sygeplejerske, 4 udekørende og 3 centersygeplejersker).

Her kan du læse mere om plejecentrene og distrikterne i Vordingborg Kommune: http://vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/plejecentre-aeldreboliger-botilbud-og-aflastning/plejecentre/

Her kan du finde oplysninger om Distrikt Vintersbølle: https://vordingborg.dk/vintersboelle

Vi arbejder ud fra Vordingborg Kommunes værdier som er: Dialog, udvikling og synlighed.
Ansøgningsfrist: Det er et åbent stillingsopslag og vi vil løbende afholde samtaler, så tøv ikke med at sende din ansøgning.

Kontakt distriktsleder Bo Petersen tlf. 55 36 39 40 eller assisterende distriktsleder Britta Nørrekjær 55 36 37 57 og assisterende distriktsleder Astrid Conradi 55 36 39 41 for supplerende oplysninger.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Vordingborg Kommune...
Ansøgningsfrist Fredag den 31. juli 2020
Vordingborg Kommune ligger en times kørsel fra København med bil eller tog. Her kan du bo og arbejde nær skov og strand og alligevel være tæt på de mange gode indkøbsmuligheder og kulturelle tilbud i vores byer og købstæder. Vi har ca. 46.000 indbyggere og 4.000 medarbejdere, som i tråd med vores vision 2030 arbejder på at gøre Vordingborg Kommune til ”storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv”.