Hjælp os med at hjælpe psykisk sårbare børn og unge

Indrykket: 26.6.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

Ambulatoriesygeplejersker søges til Affektivt Team og OPUS, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense – 1 fast stilling og 1 barselvikariat på 1½ år.

Har du lyst til at være med til at afklare, udrede og behandle børn og unge mellem 6 og 19 år inden for specialerne affektive lidelser og psykoser. Tænker du ligesom os, at det psykiatriske speciale er det bedste? Har du lyst til en stilling i vores hverdagsåbne ambulatorium? Så er det måske dig, vi leder efter…

En af vores kolleger har valgt at udfordre sig selv med nyt speciale, og en anden kollega går på barsel, hvorfor vi nu har plads til at byde velkommen til 2 nye sygeplejersker. I Affektivt Team arbejder vi med visitering, udredning og behandling af børn og unge, der har depression, angst, OCD, personlighedsforstyrrelser samt selvmordstanker og selvskade. I OPUS-teamet udreder og behandler vi børn og unge med psykotiske symptomer, herunder langstidsbehandling for skizofreni.

Den ene stilling vil primært være i det Affektive Team, mens den anden primært vil være i OPUS-teamet – men også med opgaver ind i det Affektive Team.

Arbejdet i ambulatoriet består af:

 • Afklaring og visitering af nye patienter, der typisk er henvist fra egen læge, kommunale familiehuse og PPR-afdelinger eller andre samarbejdspartnere
 • Deltagelse i udredningsforløb, herunder uddybende samtaler og indhentning af anamnestiske oplysninger
 • Behandlingsforløb, hvor patienten kommer til individuelle samtaler ved fast behandler – vi arbejder fortrinsvis ud fra en kognitiv terapeutisk ramme men har også andre terapiformer i ambulatoriet.
 • Gruppeforløb med psykoedukation og psykoterapi – fx manualiseret angstbehandlingsforløb for børn med angst og OCD eller psykoedukationsgrupper for patienter med skizofreni og deres pårørende.
 • Sundhedsambulatoriet – hvor vi arbejder med søvnforløb samt tilbyder individuelle SMART-forløb med henblik på at hjælpe de unge mennesker med motivation og forandring af forskellige livsstilsproblematikker.

Vi arbejder tværfagligt og foruden sygeplejersker, er her ansat læger, psykologer, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter. Vi arbejder kontinuerligt med tydeliggørelse af den sygeplejefaglige profil i arbejdet i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, og du vil komme i team med mange dygtige og erfarne kolleger.

Vi ønsker os kolleger, der:

 • Er uddannet sygeplejerske; meget gerne med psykiatrisk erfaring inden for børne- eller voksenområdet
 • Har lyst til og flair for at arbejde med børn og unge mennesker med både psykiatriske, sociale og fysiske problemstillinger
 • Er kreativ i sin sygepleje, drevet af faglighed og nysgerrighed samt har lyst til udvikling
 • Har lyst til arbejdet med børn og deres familier og har forståelse for netværkets vigtige betydning
 • Har lyst til ambulatoriearbejde med fri hver weekend og alle helligdage men er indstillet på 1 lang dag om ugen.
 • Trives med selvstændigt arbejde men samtidig også ønsker at være en del af det tværfaglige team og bidrage i det fælles arbejde
 • Har lyst til at tage del i vores gruppebehandlinger og psykoedukationsgrupper

Vi tilbyder:

 • Fagligt dygtige og engagerede teams
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglighed og kontinuerlig udvikling af denne
 • Indflydelse på egne arbejdstider indenfor ambulatoriets åbningstider – vi har fokus på balancen mellem arbejdsliv og privatliv
 • Et godt arbejdsklima, spændende og afvekslende arbejdsopgaver og løbende supervision
 • Mentorordning og fokuseret oplæring

Vi vil udarbejde et introduktionsprogram, der tager højde for dine individuelle kompetencer og samtidig også sikre en naturlig udvikling i opgaveporteføljen.

Den ene stilling er en fast stilling, 37 timer pr, uge - gerne med start 1. august eller efter aftale.

Den anden stilling er et langt barselvikariat på 1½ år, 37 timer pr. uge - gerne med start 1. august eller efter aftale.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse, hvilket betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til dit lønniveau. Såfremt du ikke allerede er ansat ved Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder. Der indhentes børneattest.

Vi skal gøre opmærksom på, at Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfristen er d. 12.07.20 Ansættelsessamtaler afholdes d. 15.07.20, og vi kalder samlet ind til begge stillinger.

Er du nysgerrig, men fortsat i tvivl, så ring gerne til funktionsleder Tina Bech på 2467 6497 eller send en mail på [email protected]


Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Søndag den 12. juli 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.