Udskrivningskoordinator til Urinvejskirurgisk Afdeling L, OUH

Indrykket: 26.6.2020

Region Syddanmark, Odense


Vi har brug for en ny kollega med særlige kompetencer. Vi søger en sygeplejerske med funktion som udskrivningskoordinator, der kan være med til at sætte fokus på rettidig udskrivning, godt samarbejde med kommunerne og høj kvalitet for patienterne.

Du vil have primært arbejdssted på vores sengeafdeling L1 og vil referere til Afdelingssygeplejersken der, men du skal også hjælpe med samarbejdet med kommunerne i vores ambulatorium. Du skal være indstillet på at undervise dine kolleger i ”den gode udskrivelse”, udarbejdelse af plejeforløbsplaner, SAM-BO aftalen m.m. Du skal medvirke til at sikre det daglig patient flow i afdelingen og koordinere de komplekse udskrivelser. Vi forventer, at udskrivningsfunktionen tager 15-20 timer pr. uge. Resten af tiden er du i klinikken tæt på patienterne.

Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat d. 01.09.20 eller efter aftale.

Vores afdeling er en højt specialiseret afdeling i vækst med et meget bredt patientklientel. Specialet Urologi spænder fra generende vandladningslidelser til kræftpakkeforløb grundet kræft i nyre, prostata eller blære.

Derfor arbejder vi med både akutte og kortere forløb, men også længere komplekse forløb, hvor sygeplejen udgør en væsentlig del af undersøgelse, behandling og pleje og hvor arbejdet med plejeplaner og planlæggelse af udskrivning starter allerede ved indlæggelsen.

Samlet set er vi 165 ansatte og er beliggende på to matrikler; Odense og Svendborg og består af 1 sengeafsnit, 2 ambulatorier, 1 daghospital og 1 operationsgang.

Afdeling L er inddelt i 5 teams med en subspecialisering indenfor: prostatacancer, blærecancer, nyrecancer, LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms og stenlidelser) samt andrologi.

Vi har rigtigt mange patientkontakter, som kræver præcis kommunikation og koordinering, hvilket vi bestræber os på at gøre med omtanke, helhed, ansvar og højeste faglighed. Vi tager OUH ´s værdier og strategier alvorligt og mener det, når vi siger ”Patienten først”. Pårørende inddragelse er også en selvfølgelig og væsentlig del af pleje og behandling i vores afdeling.

Du vil blive tilbudt en mentor, der vil følge dig i din første tid i afdeling L og I to vil sammen med den relevante afdelingssygeplejerske og vores udviklingssygeplejerske have ansvar for, at du bliver oplært i specialet, så du kan tage sikkert vare på vores patienter, mens de er her og når de skal udskrives.

Der skal påregnes weekend vagt hver 6. weekend, evt. lidt oftere i ferieperioder.

Erfaring fra en stilling i kommunen og/eller fra kirurgisk sygepleje/urologisk sygepleje vil være en fordel, men ikke en forudsætning for at komme i betragtning.

Ansøgningsfrist er sønadag d. 26.07.20.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 31.

Vil du vide mere om afdelingen eller jobbet, så kontakt venligst:

Oversygeplejerske Lone Hedemand på telefon 21 20 69 30 eller mail [email protected]

Arbejdssted

Urinvejskirurgisk Afdeling L

Odense Universitetshospital

J.B. Winsløws Vej 4

5000 Odense C

Løn henhold til overenskomst mellem relevant fagorganisation og Danske regioner. Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed.

Hvad det betyder, kan du læse her:

http://www.regionsyddanmark.dk/vm202311

Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Søndag den 26. juli 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.