Sygeplejerske til opvågningsafnit - COPA, Anæstesiologisk-Intensiv afdeling V.

Indrykket: 29.6.2020

Region Syddanmark, Odense


Sygeplejerske søges til en meget attraktiv arbejdsplads med en høj sygeplejefaglig profil og et fantastisk kollegialt sammenhold

Hvad kendetegner COPA?

 • Patienten i centrum, faglig stolthed, stor udvikling og selvstændig primær sygepleje.
 • Et opvågningsafsnit, der servicerer hele OUH, med over 23.000 patientforløb (voksne og børn) om året.
 • Kompleksiteten i patientforløbene er mangfoldige, hvilket medfører et meget afvekslende, inspirerende og spændende arbejdsmiljø.
 • 50 engagerede, udviklingsorienterede og erfarne sygeplejersker med en høj sygeplejefaglig profil.
 • 5 satellitter med tilsammen 43 opvågningspladser.
 • Vi arbejder typisk 3 sygeplejersker på en stue til 6 patienter.
 • Samarbejde omkring opvågningssygepleje i en fælles dagkirurgisk enhed, OLAV.
 • Værdibaseret ledelse og samarbejde.
 • Stor indflydelse på arbejdstidsplanlægning i Min Tid.
 • Arbejder hver 6. weekend samt 6 vagter på 4 uger.
 • De fleste dagvagter på COPA starter kl. 9.00.
 • Fastlagte ”Helligdagsgrupper”, hvilket sikrer, at man kun arbejder 2 helligdagsperioder om året.
 • Et meget struktureret og individuelt tilrettelagt oplæringsforløb til nyansatte.

Hvad kendetegner sygeplejen i COPA?

 • Evnen til i løbet af kort tid at danne sig et sygeplejefagligt overblik vedrørende den enkelte patients tilstand samt pleje- og behandlingsbehov.
 • En høj sygeplejefaglig profil, hvor omhyggelighed, ansvarlighed og opmærksomhed er elementært kombineret med mestring af ABCDE.
 • Deltagelse på Uddannelses Forløb for Opvågningssygeplejersker
 • Evnen til at skabe relationer til patient og pårørende i et miljø, hvor flow og aktivitet er et vilkår, og hvor den enkelte patient og pårørende skal føle sig unik og imødekommet.
 • Evnen til at udvise ro, omsorg og empati.

Hvad kendetegner dig?

 • Du har lyst, evner og klinisk kompetence til at yde sygepleje af høj kvalitet.
 • Du har minimum et par års erfaring og gerne fra et kirurgisk speciale.
 • Du har et højt fagligt engagement og er interesseret i kontinuerlig faglig og personlig udvikling.
 • Du er samarbejdsorienteret, serviceminded og har en god intuitiv patientkontakt.
 • Du kan bevare overblikket i akutte situationer.
 • Du er energisk, fleksibel og kan arbejde i skiftende vagter.

Ansættelse:

 • Oplæring på fuld tid i blandede vagter.
 • Pr. 1.9.2020 eller efter aftale.
 • Der indkaldes og afholdes løbende ansættelsessamtaler.
 • Ved evt. ansættelse indhentes referencer og børneattest

Kontakt gerne:

Afdelingssygeplejerske Britt Darley på telefon 65 41 25 98.

Stedfortræder Susanne Hierath på telefon 65 41 56 49.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller hvis du gerne vil på besøg.

Arbejdstid: Fuld tid
Ansøgningsfrist Søndag den 19. juli 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.