Ønsker du at være en del af hele patientforløbet, så har Gynækologisk ambulatorium og s...

Indrykket: 30.6.2020

Region Syddanmark, Odense


Gynækologisk ambulatorium og sengeafsnit i Odense søger en sygeplejerske i blandede vagter på 32-37 timer/uge i en fast stilling. Tiltrædelse 1. september 2020 eller efter aftale.

Præsentation af gynækologisk afsnit og ambulatorium:

I Gynækologisk sengeafsnit er der plads til 13 indlagte og 8 dagkirurgiske patienter. Det er et 7-døgns afsnit med en kombination af komplekse patienter indenfor subspecialerne almen-, uro- og onkologisk gynækologi. Afsnittet er opdelt i tværfaglige teams i relation til subspecialerne. I hvert team er der tilknyttet en klinisk sygeplejespecialist. Vi arbejder engageret med udvikling af sygeplejen og prioriterer fagligheden højt.

Udover sengeafsnittet har vi et ambulatorium i Odense og Svendborg som tværfagligt behandler mellem 80 og 100 patienter/dag på hver matrikel. Flere af ambulatorierne er selvstændige sygeplejeambulatorier. Alle sygeplejersker arbejder på tværs af sengeafsnit og ambulatorium, så man møder patienten gennem hele forløbet.

Sygeplejen er mangfoldig og spænder fra de hurtige dagkirurgiske patientforløb til de mere komplekse og længerevarende forløb, hvor nøgleordene medinddragelse og patientoplevet kvalitet er i fokus.

Vi kan tilbyde:

 • Et afvekslende job med korte og lange indlæggelsesforløb
 • Erfarne og interesserede kollegaer der kan oplære dig i specialet
 • Et individuelt introduktionsforløb med tilknytning af kontakt sygeplejerske
 • Et stærkt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor åbenhed, respekt, humor og faglighed prioriteres højt
 • Et højt niveau af patientinddragelse
 • Et job hvor du både møder patienten i ambulatoriet og i sengeafsnittet
 • Mulighed for selvstændigt sygeplejeambulatorium på sigt
 • Arbejdstidstilrettelæggelse via ”Min Tid” og dermed indflydelse på egen vagtplan
 • Arbejde hver 4. weekend i 8,5 timers vagter

Vi ønsker:

 • En kollega der i handling og holdning formår at sætte patienten først
 • En kollega som deltager aktivt i at bevare den gode tone og det gode samarbejde
 • En kollega der arbejder energisk og proaktivt i en mangfoldig klinisk hverdag
 • En kollega der er nysgerrig på at udvikle sin faglighed
 • En kollega der er i stand til at arbejde selvstændigt og har lyst til at tage ansvar
 • En kollega der er fleksibel og har lyst til nye udfordringer

Nærmere oplysninger:

Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Tanja Minke Kock tlf.: 65412303 eller e-mail: [email protected]

Løn og ansættelsesforhold:

I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet.

Der vil blive indhentet børneattest ved eventuel ansættelse.

Ansøgningsfrist 15.07.20. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 30

Vi forventer, at du kan starte den 1. september 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Onsdag den 15. juli 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.