Stedfortræder for afdelingssygeplejerske

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 10.7.2020

Region Syddanmark, Odense


Er du sygeplejerske med lyst til ledelse og udvikling? Så er det dig, vi mangler på Øre-Næse-Halskirurgisk Sengeafsnit F2, OUH som stedfortræder for afdelingssygeplejersken.

Stillingen er med tiltrædelse 1. oktober 2020 eller snarest muligt.

Velkommen til F2:

Vi er et moderne sengeafsnit med 3 specialer, der er med til at sikre dig alsidig faglig udvikling. Du bliver en del af et team med 30 friske kollegaer. Vi passer patienter med øre-næse-halssygdomme, kæbekirurgiske lidelser samt øjenlidelser.

Du arbejder hver 3. weekend, i ferier dog hver 2. weekend. Din daglige arbejdstid er på 8,5 timer.

Sygeplejen på F2 udføres med stor faglighed i samarbejde med patienter og pårørende. Som sygeplejerske på F2 skal du dagligt håndtere både korte og længere patientforløb, herunder palliative patienter.

Stuegang foregår i samarbejde med læger fra flere specialer, hvilket kræver gode koordinationsevner.

F2 er et sengeafsnit med et dagligt højt patientflow, som kræver et godt overblik.

Størstedelen af din dagligdag er du på F2, men i hverdagene er du også med til at dække funktionen i vores dagkirurgiske afsnit, hvor vi varetager de ambulante plejeforløb.

Derudover er det vigtigt for os, at du vil være med til at udvikle vores sygepleje, så vores patienter får den bedst mulige pleje.

Vores forventninger til dig:

Du er en erfaren sygeplejerske, der fungerer som rollemodel for den udførte sygepleje på F2.

Vi forventer, at du er en loyal sparringspartener for afdelingssygeplejersken, og at du er nærmeste overordnede for personalet, når hun ikke er til stede.

Du skal være nærværende og proaktiv i forhold til medarbejdernes trivsel. Vi har en MTU, der er helt i top.

Vil du gerne vide mere om jobbet og om os, så er du mere end velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Christina Jonsen på tlf.: 26849403. Du er også velkommen til at besøge os på afdelingen, men ring til os først.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, hvori du beskriver, hvordan du ser dig selv som stedfortræder for afdelingssygeplejersken. Vi skal modtage din ansøgning senest den 13. august 2020.

Arbejdstid: Fuld tid
Ansøgningsfrist Torsdag den 13. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.