Vi har babyboom. Derfor søger Danmarks bedste kardiologiske Laboratorium, Hjertemedicin...

Indrykket: 13.7.2020

Region Syddanmark, Odense


Stillingen omfatter en ugentlig arbejdstid på 37 timer/uge med tilkaldevagter efter endt oplæring.

Vi efterlyser dig, der ligger vægt på værdierne: Helhed og ansvar, højeste faglighed, fællesskab og fokus på det gode medarbejderskab.
Er det dig?


Vi er 51 sygeplejersker, der sammen med vores tværfaglige samarbejdspartnere arbejder ud fra en fælles kerneopgave, hvor højeste faglighed er i højsædet.

Kardiologisk Laboratorium er et selvstændigt undersøgelses- og behandlingsafsnit, organisatorisk tilknyttet Hjertemedicinsk Afdeling B, og vi foretager flere forskellige invasive undersøgelser og behandlinger.
Vi har desuden et dagafsnit, som dagligt varetager plejen før og efter undersøgelser af op til 18 patienter inklusiv patienter overflyttet fra andre sygehuse.

Tilknyttet Kardiologisk Laboratorium er også vores forebyggelsesambulatorie (FOBA/SAK) og vores PACE-ambulatorie - begge ambulatorier er selvstændige enheder, der har faste sygeplejersker tilknyttet.

Vores hverdag i Kardiologisk Laboratorium er spændende og præget af mange varierende opgaver. Sygeplejen er kendetegnet ved det korte patientforløb, hvilket stiller høje krav til dine kommunikationsevner samt dine evner til at inddrage patienten og dennes pårørende.

Vi modtager akutte patienter fra hele Region Syddanmark døgnet rundt.

Vi har etablerede teams, opdelt efter behandling/undersøgelse, og du vil efter oplæring blive tilknyttet et team, hvor du får mulighed for at sætte dit præg og specialisere dig yderligere.

De primære arbejdsopgaver i kardiologisk laboratorium:

 • Assistere til de forskellige undersøgelser og behandlinger.
 • Målrettet information og vejledning til patienter og deres pårørende.
 • Klargøring af patienter før undersøgelse.
 • Observation, pleje og behandling af patienter under undersøgelse/behandling.
 • Observation og pleje af patienter efter undersøgelse/behandling.

Vi forventer, at du:

 • Har styr på den grundlæggende anatomi og fysiologi med særligt fokus på hjerte og kredsløb.
 • Har flair og interesse for teknisk udstyr.
 • Evner, at tænke sygeplejen ind i en højteknologisk hverdag.
 • Evner at skabe god kontakt til patienter og deres pårørende.
 • Er god til at bevare roen og overblikket i akutte situationer.
 • Har gode samarbejdsevner og bidrager positivt til et forpligtende arbejdsfællesskab.
 • Har lyst til at udvikle dine kompetencer inden for den kardiologiske sygepleje.
 • Er motiveret for at arbejde med sygeplejestuderende.
 • Kan rumme et højt patient flow i en omskiftelig hverdag.

Vi tilbyder:

 • Et højt specialiseret speciale med udviklingsmuligheder.
 • Et oplæringsprogram, der tager udgangspunkt i dine forudsætninger.
 • Mulighed for at deltage i afdeling B´s formaliserede uddannelsesprogram.
 • Stolte, engagerede og fagligt kompetente kolleger.
 • Indflydelse på egen arbejdstid (vi bruger MinTid).
 • Faglig sparing med sygeplejekolleger og læger i det daglige arbejde.
 • Et tæt tværfagligt samarbejde på tværs af flere specialer.
 • En afdeling der konstant har fokus på at forbedre patientforløbene.
 • Weekend og vagtfri under oplæring.

Vi forventer, at den samlede oplæringstid, dvs. inden du selvstændigt kan indgå i vagtteamet, er på ca. 1 år alt efter dine kompetencer og færdigheder.

 • Arbejdstiden på undersøgelsesstuerne er fra kl. 7.45-16.00 alle hverdage.
 • Arbejdstiden i dagafsnittet er fra kl. 7.30-18.00 alle hverdage.
 • Døgnvagter er placeret i forlængelse af dagvagter og slutter den efterfølgende dag kl 7.45.
 • Du kan forvente at arbejde weekend ca. hver 4. weekend og at have en til to kl. 18-vagter/uge.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ved eventuelle spørgsmål er du er velkommen til at kontakte:
Afdelingssygeplejerske Mona Simesen på 2498 2775 eller stedfortræder Birthe Marie Jørgensen og Christina Offersøy på telefon: 6541 5116

Ansøgningsfristen er søndag den 23. august.
Vi afholder ansættelsessamtaler torsdag den 27. august.


Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Søndag den 23. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.