Basissygeplejerske Ortopædkirurgisk Operationsafsnit, OUH

Indrykket: 21.7.2020

Region Syddanmark, Odense


OUH den 21-07-2020

Basissygeplejerske til Ortopædkirurgisk Operationsafsnit.

Er du en erfaren operationssygeplejerske, eller har du lyst til at afprøve, om operationssygepleje er et speciale for dig, så har vi et tilbud til dig.

En af vores unge operationssygeplejersker er blevet optaget på kandidatuddannelsen, derfor søger vi på Operationsafsnittet i afdeling O. pr. 1/10-2020 eller efter aftale, en fast stilling som operationssygeplejerske.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med skiftende vagter.

Hvis du har lyst til at være en del af et tværfagligt team med yderst kompetente specialister, i en travl, men spændende afdeling - så er dette måske noget for dig.

O’s operationsafsnit beskæftiger sig med stort set alle specialer inden for ortopædkirurgien; klassisk ortopædi, traumatologi, infektions- og rekonstruktionskirurgi, rygkirurgi og håndkirurgi. Desuden har afdelingen en landsfunktion inden for håndkirurgi samt en regionsfunktion inden for børneortopædi, ryg- og bækkenkirurgi.

60 % af afdelingens patienter er akutte, og der foregår stationær kirurgi såvel som dagkirurgi.

Ortopædisk dagkirurgi indgår i en fælles dagkirurgisk enhed OLAV sammen med abdominal-kirurgisk og urologisk afdeling.

Vi søger en sygeplejerske der:

 • Enten har erfaring inden for operationssygeplejen, eller har lyst til at indgå i et oplæringsforløb i operationssygepleje.
 • Har lyst til, og interesse for det ortopædkirurgiske speciale.
 • Har lyst til at arbejde med akutte, elektive og korte patientforløb, herunder patientinddragelse
 • Har en positiv tilgang til udvikling og forandringsprocesser
 • Har kompetencer til at arbejde i tværfaglige teams
 • Arbejder struktureret, og har høj grad af ansvarsfølelse og fleksibilitet
 • Har en anerkendende tilgang til patienter og kolleger, og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Er interesseret i at anvende egne ressourcer og kompetencer til fordel for afdelingen og egen personlig udvikling

Vi kan tilbyde:

 • En stor og travl afdeling i konstant udvikling med høj faglighed og fokus på arbejdsmiljø
 • Et team af kolleger med stor aldersspredning, som tilsammen bidrager til et højt kompetenceniveau
 • Støtte og sparring af erfarne og engagerede kollegaer
 • Vekslende arbejdstider i dagtid, samt aften og aftenrådighedsvagter. Vi arbejder med MinTid.
 • Vagt hver 4. weekend
 • Sygepleje med fokus på kvalitet.
 • Veltilrettelagt introduktionsforløb i specialet, tilknyttet afsnittets mentor og kontaktsygeplejersker samt løbende evalueringssamtaler.

Vagtordning:

Dagtjeneste

kl. 07.30 – 15.30 eller 07.30 -16.30 eller 09.00 – 17.00 eller 10.00 – 18.00

Aften-/nattevagt:

kl. 15:00 – 23:00 eller 15:00 – 07:30 med efterfølgende rådighedsvagt fra vagtværelse fra kl. 23:00 – 07:30

Løn- og ansættelsesforhold:

I henhold til overenskomst mellem regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet.

Der indhentes børneattest, idet der i ansættelsen, vil indgå direkte kontakt med børn under 15 år.

Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus er røgfri for ansatte. Det medfører, at det ikke er tilladt for ansatte at ryge i arbejdstiden og på OUH´s matrikler.

Som ansat på OUH arbejdes der efter OUH´s kodeks

 • Patienten først
 • Højeste faglighed
 • Helhed og ansvar

Spørgsmål vedr. stillingen:

Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Ayoe Berg, tlf.: 4029 2960 eller tlf.: 6541 2221 hverdage kl. 08.00 – 15.30.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Jobtype: 37/37

Ansøgningsfrist: torsdag den 13. August 2020

Ansættelsessamtaler: onsdag den 19. August 2020.

Arbejdstid: Fuld tid
Ansøgningsfrist Torsdag den 13. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.