Sygeplejerske til gynækologisk ambulatorie og dagklinik, OUH Svendborg

Indrykket: 24.7.2020

Region Syddanmark, Svendborg


Vi søger en sygeplejerske til en fast stilling på 30-37 timer/uge. Stillingen er med ansættelse pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter.

Om gynækologisk ambulatorium:

Ambulatoriet modtager kvinder med forskellige gynækologiske lidelser og problematikker. Der er 7 ambulatoriestuer i afsnittet, med 70-80 daglige besøg. I ambulatoriet varetages ambulante patientforløb og undersøgelser i forbindelse med udredning i relation til de tre gynækologiske subspecialer: Det almene, uro-gynækologiske og onkologiske. 1/3 af ambulatorierne varetages selvstændigt af sygeplejersker.

Vi har et tæt samarbejde med gynækologisk ambulatorie i Odense.

Vi er 9 sygeplejersker, hvor flertallet har mange års gynækologisk erfaring. Vi arbejder engageret med udvikling af sygeplejen og det gode patientforløb. Vi vægter et godt arbejdsmiljø og en sund humor i hverdagen. Sygeplejen består for en stor del i psykisk og pædagogisk korttidssygepleje. Respekt, dialog og tværfagligt samarbejde prioriteres højt.

Ambulatoriet har åbent alle hverdage fra kl. 8.00-15.15. Dagklinikken, med 5 pladser, har åbent alle hverdage fra kl. 7.30-15.45, om tirsdagen til kl. 22.00.

Vi ønsker os en sygeplejerske der:

• Kan bidrage til et stærkt fagligt fællesskab

• Indgår empatisk i patient- og pårørenderelationen

• Er nysgerrig på at udvikle sin faglighed

• Er i stand til at arbejde selvstændigt og har lyst til at tage ansvar

• Arbejder energisk og proaktivt i en mangfoldig klinisk hverdag

• Kan bidrage til det gode arbejdsmiljø

• Har lyst til at arbejde med de korte patientforløb

Til gengæld kan vi tilbyde:

• Et job med mange spændende udfordringer

• Erfarne kollegaer der kan oplære dig i specialet

• Et job, hvor det tværfaglige samarbejde vægtes højt

• Et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø

Nærmere oplysninger:

Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Tanja Minke Kock tlf.: 65412303 eller e-mail: [email protected] efter d. 10. august 2020.

Indtil da er du velkommen til at kontakte stedfortræder for afdelingssygeplejersken Annette Schøne tlf.: 30433655 eller e-mail: [email protected]

Løn og ansættelsesforhold:

I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet.

Der vil blive indhentet børneattest ved eventuel ansættelse.

Ansøgningsfrist er mandag d. 17. august 2020, kl. 08.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 20. august 2020

Arbejdstid: 37

Kontaktperson
Tanja Minke Kock
Afdelingssygeplejerske
Ansøgningsfrist Mandag den 17. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.