Kortidssygepleje, tekniske færdigheder og et struktureret oplæringsprogram – er det nog...

Indrykket: 27.7.2020

Region Syddanmark, Odense


Operationssygeplejersker søges til operationsafsnit AO, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital pr. den 1. oktober 2020 eller efter individuel aftale


Hvornår: 1. oktober 2020 eller efter aftale

Timetal: 37 timer/ugen eller efter aftale

Om afsnit AO

AO udreder, endoskoperer og opererer elektive og akutte patienter med benigne og maligne kirurgiske mave-tarmsygdomme, herunder børn. I fulddriftsperioder afvikles 30 - 32 lejer om ugen, heraf 3 er robotlejer og 5 er dagkirurgiske lejer.

Sygeplejen i afsnittet retter sig mod en bred vifte af opgaver af såvel instrumentel karakter i forbindelse med højt specialiseret cancerkirurgi såvel som at tage hånd om psykiske aspekter hos patienter og medfølgende pårørende. Dette betyder, at sygeplejeopgaverne giver mulighed for en spændende og alsidig varieret hverdag, hvor dagens udfordringer sjældent er kendt ved vagtens begyndelse.

Afsnit AO arbejder i øjeblikket med implementeringen af SPLINTS (ikke-tekniske færdigheder), forebyggelse af lejringskomplikationer og implementering af kompetencekort. Desuden arbejdes i diverse arbejdsgrupper med forberedelsen til NYT OUH, herunder Fremtidens Operationsstue, generiske instrukser og vagtfællesskab med andre specialer frem mod Nyt OUH.

Arbejdstider på AO

 • Dagvagt møder fra kl. 7.30 - 15.30
 • Senvagt møder fra kl. 7.30 - 17.00
 • Aftenvagt møder fra kl. 15.15 - 23.15
 • Aften-/natvagt møder fra kl. 15.15 - 23.15

Vi har ca. 8 - 10 aftenvagter eller aften/nattevagter på 12 uger og ca. 2-3 senvagter på 12 uger.

Vi ønsker at du:

 • Brænder for klinisk sygepleje
 • Har operationserfaring, men det er ikke et krav
 • Har lyst til at arbejde med komplekse patientforløb med krav til stor faglig kunnen
 • Brænder for både akutte og planlagte operationsforløb i en uforudsigelig hverdag
 • Vil bidrage til det gode arbejdsmiljø med faglighed, ordentlighed, omstillingsparathed og et godt humør
 • Har gode selvledelseskompetencer
 • Besidder gode samarbejdsevner

Vi tilbyder:

 • Et spændende læringsmiljø, hvor du får et struktureret oplæringsforløb med udgangspunkt i de forudsætninger og kompetencer, du kommer med
 • Mentorer til at guide dig gennem oplæringsforløbet
 • Fælles introduktionsforløb til nyansatte på OUH
 • Tilbud om refleksion og sygeplejefaglig vejledning ved udviklingssygeplejerske
 • Kolleger, der brænder for operationssygeplejen og har høje sygeplejefaglige kompetencer
 • Et tæt tværfagligt samarbejde med kirurger, anæstesi og service
 • Kollegaer og ledere, der er imødekommende og parate til faglig sparring og dialog
 • Et ledelsesteam, der arbejder målrettet for at AO skal være en attraktiv arbejdsplads
 • Medindflydelse på egen arbejdsplan via MinTid


Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse. Det er derfor vigtigt, at medsende en fuldstændig oversigt over uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring samt dokumentation for erhvervserfaring og uddannelse.

Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark, vil der være 3 måneders prøvetid.
Inden endelig ansættelse påregnes det, at der indhentes referencer - så du bedes enten i din ansøgning eller medbragt til eventuel indkaldt samtale, medbringe data på hvem vi kan kontakte derom.

Der indhentes børneattest, idet der som i led i ansættelsen, vil være direkte kontakt med børn under 15 år.

Ansøgningsfrist:

Der er ansøgningsfrist mandag den 17. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i løbet af uge 35.

Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Det anbefales, at der søges via Region Syddanmarks Jobportal.

Har du spørgsmål til stillingen eller har du lyst til at komme forbi afdelingen til en snak, er du velkommen til at rette henvendelse til Afdelingssygeplejerske Marlene Henriksen på mobil nr. 24670372.

OUH's internetside, Facebook og Linkedin kan du læse mere om afdelingen.

Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Mandag den 17. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.