Sygeplejersker søges til Særlige Pladser i Odense 37 timer/uge eller efter aftale

Indrykket: 27.7.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

Er du en sygeplejerske, der brænder for relationsarbejde – i en behandlingsmæssig kontekst ?


Så har du nu muligheden for at arbejde med misbrug og psykiatriske problemstillinger hos patienter, der frivilligt har ønsket indlæggelse og forandring, og samtidig have tid til at skabe de gode relationer med patienterne i dette arbejde.


De Særlige Pladser ved Vejle Psykiatrisk Afdeling flytter pr. 1 oktober 2020 til Odense Psykiatrisk Afdeling og i den forbindelse søger vi sygeplejersker i faste stillinger. Så nu har du en unik mulighed for at være med til at starte et eksisterende tilbud op i nye rammer. Vi tager alt det bedste med og lader os samtidig inspirere af nye forslag og ideer.

Om jobbet:

På de Særlige Pladser skal du arbejde med stabilisering af både misbrug og psykiatrisk behandling hos sårbare psykiatriske patienter, der er indlagt til rehabilitering og Recovery i perioder på 6-12 måneder. Du får som sygeplejerske derfor god tid til hver patient, og du har mange kollegaer omkring dig, der vil støtte dig og din faglighed. Målet for indsatsen er, at patienternes generelle funktionsniveau øges og misbrug stabiliseres. Vi arbejder med dette i tæt samarbejde med patienten og dennes hjemkommune.

Behandlingsarbejdet på de Særlige Pladser:

Du bliver ansat i et sengeafsnit, hvor der er 15 indlagte patienter, primært med diagnoser inden for psykosespektret. Sammen med patienten arbejdes der på at finde veje, der understøtter dennes trivsel og reducerer dennes misbrug, ligesom vi skal sikre os, at patienternes fysiske og psykiske behandlingsbehov bliver dækket på en måde, hvor de selv føler sig hjulpet i egen Recovery.

Du skal tage del i at skabe et godt miljøterapeutisk klima for patienterne og et udviklende læringsmiljø for personalet. Misbrugsbehandlingen er frivillig, men et område som de fleste af de indlagte patienter arbejder med.

Læs funktionsbeskrivelsen for sygeplejersker og udviklingsstrategien for sygeplejen i afdelingen her.

Vi tilbyder:

 • Opstart i Odense med fælles introduktion uden for afsnittet, sammen med nuværende medarbejdere i min. to uger
 • Stor mulighed for at sætte dit præg på afsnittet og på udviklingen af det tilbud, som vi giver patienterne
 • Etisk refleksion
 • Supervision
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling
 • Et meningsfuldt og varierende arbejde, hvor faglighed og udvikling prioriteres højt
 • En helhedsorienteret sygepleje, hvor der er fokus på den psykiatriske og sociale del
 • Arbejde med Safewards
 • Et afsnit med meget lidt brug af tvang
 • Et afsnit med få arbejdsskader
 • Mulighed for 12 timers vagter med arbejde i gennemsnit hver 3. weekend, eller 8 timers vagter hver 2. weekend

Vi ser gerne, at du:

 • har klinisk vejlederuddannelsen, eller vil tage denne
 • har specialuddannelse eller ønsker at erhverve dig denne inden for en årrække
 • har interesse for det psykiatriske speciale og ønsker at udvikle sygeplejen inden for området
 • vil indgå i dagligt forbedringsarbejde i henhold til Den Syddanske Forbedringsmodel
 • kan agere i akutte situationer og bevare overblikket
 • har gode samarbejdsevner, og kan indgå i et tæt mono- og tværfagligt samarbejde
 • omgås dine kollegaer med respekt og loyalitet
 • vil bidrage til et positivt arbejdsmiljø
 • vil inddrage patienten, de pårørende og det professionelle netværk under opholdet
 • er indstillet på at tage ansvar for individuelle opgaver efter kompetenceniveau
 • har mod på at arbejde på tværs af afsnit
 • har erfaring med misbrugsbehandling, eller ønsker at tilegne dig mere viden på området

Da nuværende funktionsleder ikke flytter med til Odense, har vi ansat ny funktionsleder sygeplejerske Mette Marensgaard pr. 1.8. Indtil da kan du i stedet kontakte:

Uge 31: oversygeplejerske Rikke Sveistrup tlf. 99448901

Uge 31-33: ledende overlæge Sonja Rasmussen tlf. 99448902

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er den 16.08 og samtaler afholdes den 21.08 og 24.08.

Afdelingen har en rygepolitik, som ikke tillader rygning i arbejdstiden

Arbejdstid: 37 timer/uge eller efter aftale
Ansøgningsfrist Søndag den 16. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.