Udskrivelseskoordinator til Universitetscenter for Rygkirurgi

Indrykket: 29.7.2020

Region Syddanmark, Odense


Vi søger en sygeplejerske som udskrivelseskoordinator pr. 01.10.2020.

Stillingen er en fast stilling på 37 t/uge.

Formålet med den nye funktion er at skabe bedre sektorovergange for patienter med komplekse tværsektorielle forløb, hvorfor Region Syddanmark har valgt at prioritere midler til dette.

UCR arbejder kontinuerligt på at forbedre det rygkirurgiske patientforløb, og som et led i dette har vi fået mulighed for at etablere denne nye funktion, hvorfor du skal være indstillet på, i samarbejde med øvrigt personale, at udvikle stillingen som udskrivelseskoordinator, samt deltage i andre udviklingstiltag i forhold til udskrivelse af den komplekse patient.

Du kan her læse link[a href="https://infonet.regionsyddanmark.dk/#DokID=791361"] til funktionsbeskrivelse for udskrivelses koordinator Afdeling U.[/a]

Funktionsområdet vil være en vekselvirkning mellem pleje, koordinering og administrativt arbejde i forhold til udskrivelse. Da udskrivningsfunktionen hovedsagelig foregår på hverdage i dagstiden, foregår arbejdet kl. 7-15.

For at sikre vedligeholdelse af kompetencer, indgår udskrivningssygeplejersken dog i et vist omfang også i det daglige kliniske arbejde, med weekendvagt hver 4 weekend, samt i afsnittets helligdagsrul.

.
Om afdelingen
Universitetscenter for Rygkirurgi er et neuro- og ortopædkirurgisk afsnit under Neurokirurgisk Afdeling U for patienter med sygdomme i ryggen. Vi har 18 senge på hverdage og 16 senge i weekenden. Vi har et stort flow i afsnittet og mange af vores patienter går hjem allerede dagen efter operationen.
Afdeling U har 2 sengeafsnit, et ambulatorium, intensivt afsnit samt operationsgang.
Der er et godt samarbejde på tværs af afsnittene, og personalet fra UCR deltager i de ambulante forløb i ambulatoriet.

Vi er kendt for at have høj grad af faglighed mhp. at sikre helhed, kontinuitet og effektivitet i patientens forløb. Afdelingens sygeplejersker indgår således i et tæt og konstruktivt samarbejde med læger, fysio- og ergoterapeuter, farmakonomer, sekretærer og social- og sundhedsassistenter.

Vi har en fleksibel udnyttelse af ressourcerne på tværs af afsnittene og lukker sammen med U-1 i alle ferieperioder, hvilket giver gode vilkår for ønsker til ferie.

Særlige opgaver knyttet til funktionen:

 • Daglige samtaler med de involverede plejepersoner for at sikre al væsentlig information om patienten, som deles og bruges konstruktivt i planlægning af udskrivelsen
 • Kontakt til hjemmepleje m.m. både telefonisk og via Cosmic
 • Samarbejde med patienten og de pårørende i forhold til udskrivelse
 • Dagligt overblik over nuværende og kommende udskrivelser, og her fra lægge en plan for patienterne sammen med det primære plejepersonale
 • Gennemgang af plejeforløbsplan eller udskrivningsrapport med patient/pårørende
 • Opfølgende telefoniske samtaler med patienter efter udskrivels
 • Ved behov arrangere undervisning og/eller udarbejde instrukser/videoer
 • Er afsnittets ”ansigt” udadtil i forhold til koordinering af udskrivelser


Vi tilbyder

 • Et spændende job og et spændende speciale, hvor du har mulighed for at sætte alle dine sygeplejefaglige og personlige kundskaber i spil og videreudvikle disse
 • Du bliver oplært i specialet efter dine ønsker og behov ved erfarne og kompetente kolleger i afsnittet
 • Deltagelse i OUH`s nye fælles introduktionsprogram
 • Du får undervisning i neurokirurgi og sygepleje til neurokirurgiske patienter på Introkursus i Neurokirurgi
 • Du får en stabil gruppe af kollegaer, som vil medvirke til, at du trives
 • Du får en kombination af yngre samt erfarne kollegaer med et godt socialt fællesskab
 • Vi har stor aldersspredning i patientklientellet. Mange patienter har konkurrerende sygdomme.
 • Afsnittet rummer kortvarige som længevarende indlæggelsesforløb, og der er stor mulighed for at følge patientforløb.


Vi søger

 • Du er uddannet sygeplejerske med minimum 2 års klinisk erfaring
 • Du har interesse inden for sygepleje til den rygkirurgiske patient
 • Du kan arbejde struktureret og målrettet
 • Du udviser fleksibilitet, hvor det er nødvendigt
 • Du har gå-på-mod, er nysgerrig, tager initiativ
 • Du er imødekommende og opsøgende i forhold til at sikre samarbejdet på tværs af sektorer, samt sammen med patienter og pårørende
 • Du har kendskab til SAM:BO aftalerne, samt de tilbud som kommunerne har i forhold til diverse rehabiliterings- og rekreationstilbud
 • Du evner at skabe et frugtbart og respektfuldt samarbejde mono- såvel som tværfagligt
 • Du er den gode kollega, som medvirker til et godt arbejdsmiljø


For yderligere beskrivelse af afsnittet samt uddybelse af de enkelte afsnits funktioner henvises til vores Link til vores hjemmeside, hvor du også kan se vores præsentationsvideo.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet, og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse.

Vil du vide mere
Kom gerne og besøg os eller kontakt afdelingssygeplejerske Vibeke Herskild eller stedfortræder Line Eithz Bauer på tlf. 6541 1359 / 6541 3781 for at høre nærmere.

Din ansøgning
Du skal sende din ansøgning elektronisk via link herpå siden.
Ansøgningen stiles til oversygeplejerske Anne Pedersen, Neurokirurgisk Afdeling U.

Ansøgningsfristen er den 25.08.20

Samtaler forventes afholdt 27.08.20

Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest.

Arbejdstid: Fuld tid
Ansøgningsfrist Tirsdag den 25. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.