Sygeplejerske til Institution Midtfyn, Søbysøgård Fængsel

Indrykket: 31.7.2020

Kriminalforsorgen, Årslev

Søbysøgård Fængsel søger snarest en autoriseret sygeplejerske på fuld tid, 37 timer om ugen til en stilling som fængselssygeplejerske.

Vi tilbyder et job med udfordringer, ansvar og indflydelse i et miljø, hvor tværfagligt samarbejde er i højsæde.

Fængslet har 2 fuldtidsansatte sygeplejersker, hvoraf den ene er denne stilling. Derudover er der tilknyttet en læge, en psykiater på timebasis samt flere eksterne samarbejdspartnere som f.eks. tandlæge, fysioterapeut og misbrugsbehandlere.

De daglige arbejdsopgaver består hovedsageligt af:

◾ Screening af de indsatte inden lægekonsultation

◾ Behandling af indsatte alene eller sammen med fængslets læge

◾ Dosering og udlevering af medicin

◾ Sundhedsfaglig sparringspartner og ressourceperson i forhold til det øvrige fængselspersonale

◾ Kontakt til samarbejdspartnere indenfor det somatiske område, psykiatri og misbrug samt andre fængsler

Om dig:

◾ Du har bred faglig erfaring, gerne indenfor misbrugsbehandling og psykiatri

◾ Du kan planlægge og arbejde selvstændigt

◾ Du er indstillet på faglige og menneskelige udfordringer

◾ Du er psykisk robust

◾ Du har et godt humør, er positiv og udadvendt

◾ Du er fleksibel

Vi tilbyder:

◾ En anderledes arbejdsplads, hvor ikke 2 dage er ens

◾ Mulighed for indflydelse på rammerne for eget arbejde

◾ Et alsidigt og udfordrende arbejde i et utraditionelt miljø

◾ Et fagligt forum, som sætter sygeplejerskerne i fokus

◾ Et krævende og udviklende job

◾ Lydhørhed over for nye ideer, metoder og initiativer

◾ En meget bred, tværfaglig samarbejdsflade

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er en overenskomstansættelse i henhold til CO10/LC/OC-fællesoverenskomsten samt cirkulære om organisationsaftale for sygeplejersker i staten og er omfattet af aftale om Ny løn.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentlig. Ansættelsestidspunkt er snarest muligt.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen. Arbejdsstedet er Institution Midtfyn bestående af Pension Kvændrup, Ringe Fængsel og Søbysøgård Fængsel, Søvej 27, Nr. Søby, 5792 Årslev. Søbysøgård Fængsel vil være dit primære tjenestested.

Om institutionen

Søbysøgård Fængsel, der er en del af Kriminalforsorgens Institution Midtfyn, har plads til 186 indsatte fordelt med 144 i de åbne afdelinger og 42 i en lukket afdeling og har ca. 105 medarbejdere. Fængslet består af flere specialafdelinger og flere almindelige belægsafdelinger. Der vil være opgaveløsning på tværs af alle afdelinger og på tværs af hele Institution Midtfyn.

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale senest den 21. august 2020.

Samtaler forventet afholdt den 27. august 2020.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte fungerende enhedschef Annette Damgaard Pedersen på telefon 7255 3772/3355.

Ønsker du flere oplysninger om Kriminalforsorgen kan du søge på www.Kriminalforsorgen.dk

En forudsætning for ansættelse i stillingen er, at du, såfremt du indkaldes til samtale, giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente oplysninger om dig i Det Centrale Kriminalregister.

Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe billedidentifikation f.eks. pas eller kørekort.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.
Kontaktoplysninger Kontakt Annette Damgaard Pedersen på email [email protected] eller telefon 72553355, hvis du har yderligere spørgsmål.
Klik på knappen herunder for at se stillingen hos Kriminalforsorgen.
Ansøgningsfrist Fredag den 21. august 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.