Vi er blevet opnormeret - og kan derfor ansætte flere sygeplejersker

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 14.8.2020

Region Syddanmark, Sønderborg


På Hjerne- og nervesygdomme er vi en personalegruppe, der er stolte af at gøre en forskel for vores patienter. Vi er stolte af at have et godt arbejdsmiljø og vi glæder os allerede til at byde DIG velkommen.

Vi søger 2 sygeplejersker i faste stillinger på 37t/uge (timeantal kan justeres efter ønske) med tiltrædelse 1. november 2020.

Nu sidder du måske og tænker:

”Er neurologi et svært speciale?”

Ja, det er et kompleks speciale, hvor vi i hvert forløb ser individuelt på patienten. Der er mange faktorer der spiller ind når mennesker får en hjerneskade. Blandt andet skadens placering, behandlingsmuligheder, patientens mestringsevne, netværk mm. Vi er et tværprofessionelt team der samarbejder omkring vores patientforløb. Vi er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, sekretærer, neurofysiologiassistenter, neuropsykolog, ergo- fys- og talepædagoger, som alle er vigtige aktører i patientens og de pårørendes forløb.

”Er det nogle lange forløb?”

Arbejdet på sengeafsnittet har ændret sig. De væsentligste ændringer er i forhold til flow. Før var patienterne indlagt til genoptræning på afdelingen og dermed indlagt i flere uger – i dag bliver patienterne vurderet tværfagligt og sammen med patienten besluttes der om patienten skal træne på Neurorehabiliteringsafsnittet i Grindsted eller i kommunen. Det betyder at den gennemsnitlige indlæggelsestid på N32 nu er under 5 dage. Vi har ca. 25 indlæggelser pr uge og vi udskriver ca. 4-5 patienter pr. dag. Vi har patienter fra 16 år og opefter.

De patienter der typisk er indlagt på sengeafsnittet:

 • Patienter med apopleksi og/eller til observation for apopleksi
 • Patienter med kramper/epilepsi
 • Patienter med kræft i hjernen
 • Patienter med symptomer i form af svimmelhed, hovedpine, føleforstyrrelser og andet

”Kan jeg lære et nyt svært speciale?”

Selvfølgelig kan du det! På N32 er der rig mulighed for at afprøve mange af sygeplejens facetter, herunder den akutte sygepleje, den basale sygepleje, den specialiserede neurologiske sygepleje, samt palliativ sygepleje. Om du er erfaren eller nyuddannet, så tilrettelægger vi sammen med dig dit forløb. Både ledelsen og kolleger vil gøre alt for at guide dig ind i det neurologiske speciale.

Der er ansat en Klinisk Lærings- og udviklingsansvarlig sygeplejerske, som netop medvirker til at styrke læring og udvikling i afdelingen.

Afdelingens personale er erfarne og nyuddannede kollegaer. Du bliver en del af en hverdag præget af høj faglighed hvor alle stræber efter at skabe værdi for patienten. Du vil opleve en afdeling hvor der er respekt, arbejdsglæde, åbenhed og tillid og hvor humor er en naturlig del af hverdagen. Flere sygeplejersker har både funktion på sengeafsnittet og i ambulatoriet, hvilket skaber sammenhæng og forståelse for både medarbejdere og patienter. Afhængig af dine kompetencer vil der være mulighed for at varetage funktioner begge steder.

”Jeg oplever en afdeling hvor man aldrig står alene – vi er fælles om at løse opgaverne – vi taler om tingene og passer på hinanden” arbejdsmiljørepræsentant/sygeplejerske Louise Schuldt

Der er mulighed for planlægning af vagter, så de passer bedst ind i dit familieliv. Der er ansat en Tværfaglig planlægger der sammen med afdelingssygeplejersken vil gøre alt for at tilgodese ønsker og behov for dig. Vi har ønskeplaner og de fleste arbejder hver 3. weekend (8 timers vagter).

”Jeg har aldrig oplevet en ledelse og en planlægger der gør så meget for at vi oplever sammenhæng mellem arbejde og fritid” Tillidsrepræsentant/SSA Camilla Sørensen.

Du vil i din introduktionsperiode kunne forvente:

 • At vi tager dine styrker i anvendelse gennem hele perioden
 • Ugentlig samtale/opfølgning med afdelingssygeplejersken eller klinisk Lærings- og Udviklingssygeplejersken
 • Faglig sparring med Klinisk Lærings- og udviklingsansvarlige sygeplejerske samt refleksion med dine kolleger
 • Hvert forløb er individuelt og der er et tæt samarbejde med dig, så netop dit forløb bliver bedst mulig – derfor er det også forskelligt hvor længe introduktionsperioden varer.

”Hvordan er afdelingen organiseret?”

Afdelingen ligger aktuelt i Sønderborg – i juni 2021 flytter afdelingen til nye rammer i Aabenraa. Sengeafsnittet er normeret til 20 patienter. Vi har et ambulatorium og et dagafsnit. Akutte patienter indlægges på AMVA (fra juni 2021 FAM) og ved behov for indlæggelse flyttes patienten derefter til sengeafsnittet.

I 2008 kom der en ny medicin, actilyse, som kan opløse blodproppen i hjernen. Behandlingen skal gives indenfor 4,5 time fra symptomdebut. Det er en akut behandling og jo hurtigere vi er, jo bedre kan vi behandle patienten. Da afdelingen har trombolysefunktion, er der altid én neurologisk sygeplejerske i hver vagt der er trombolyse-ansvarlig - dette betyder at du aldrig vil være alene sygeplejerske i vagt. Patienter fra andre sygehuse, trombolysepatienter og patienter i samordnet pleje indlægges direkte i sengeafsnittet.

Der arbejdes i teams med stort fokus på at inddrage patienter og pårørende i hele forløbet. Du vil have ansvaret for en mindre gruppe patienter i samarbejde med en sygeplejerske og/eller en social- og sundhedsassistent. Du vil få rollen i forhold til koordinering, grundlæggende-, kompleks- og rehabiliterende sygepleje i et tæt samarbejde med vores læger og terapeuter.

”At yde sygepleje til patienter med hjerneskade er virkelig spændende – deres liv er med ét ændret og vi kan som sygeplejersker gøre en stor forskel, så de føler sig inddraget og trygge i forløbet” Klinisk lærings- og udviklingssygeplejerske Lisbeth Søholm

Vi har dagligt ”Timeout”, som er et 10 minutters tværprofessionelt statusmøde, hvor alle patienter drøftes efter en fastlagt dagsorden. I forlængelse af dette afholder plejegruppen dagligt ”Plejestatus”, som er et lille statusmøde, der hjælper til at skabe sammenhæng mellem krav og ressourcer. Her aftales der hvordan vi bedst muligt kan hjælpe hinanden færdig den pågældende dag.

Der er udarbejdet en instruks i forhold til hvordan vi arbejder på afdelingen, herunder døgnrytme, standarder og tjeklister, så ingen er i tvivl om hvad der forventes og hvilken rolle man har.

”Hvad forventes der af mig?”

 • At du er uddannet sygeplejerske, er positiv og har gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • At du udviser empati og engagement, samt kan reflektere over din sygepleje

Hvis du kan opfylde disse forventninger, så kan vi helt sikkert guide dig ind i det neurologiske speciale – uanset hvad du kommer fra.

”Det lyder alligevel spændende – hvad gør jeg nu?”

 • Du ringer til afdelingssygeplejerske Tina Krog og får en ganske uforpligtende snak. Her aftaler I hvad der vil være mest hensigtsmæssigt for dig:

 1. At komme på besøg i kittel og opleve afdelingen, hvor du også kan overvære Time-out, plejestatus mm. Vi vil så gerne vise dig vores fantastiske afdeling.
 2. At komme til en planlagt eftermiddag, hvor vi er klar til at fortælle dig og andre interesserede om specialet og hvor vi også vil vise dig rundt i afdelingen: onsdag d. 9. september 2020 kl. 13.30 – 15.00 (tilmelding nødvendigt på tlf. 23671337)
 3. Hvis du ikke er i tvivl, så send en ansøgning.

Ansøgningsfristen er 16. september 2020 og ansættelsessamtaler er planlagt til mandag d. 21. september 2020

Om du ønsker at tale med afdelingssygeplejersken eller én af dine kommende kolleger, så har alle en interesse i at hjælpe dig godt ind i specialet.

Din kommende kollega kan træffes på 79 97 27 62 (der vil altid være en sygeplejerske på dette telefonnummer) eller Afdelingssygeplejerske Tina Krog kan træffes på telefon 23 67 13 37 / mail: [email protected]


Arbejdstid: 37

Kontaktperson
Tina Krog
Afdelingssygeplejerske
23671337
Ansøgningsfrist Onsdag den 16. september 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.