Rekrutteringsfirma

Socialsygeplejerske til udvikling og faglighed via relationer – nyoprettet stilling

Indrykket: 20.8.2020

CareMatch ApS, Jyderup

CareMatch søger for kunde

Med din viden og erfaring skal du sikre udvikling, kvalitetsforbedringer og undervise i arbejdet med kolleger og vores unge på botilbuddet. Med din faglighed og medmenneskelighed skal du se flere sider af samme sag, og omsætte det i relationsarbejdet.

Din opgave er at støtte og vejlede samt styrke dialogen mellem medarbejdere og vores unge. Samtidigt skal du understøtte, at behandlingen kan gennemføres. Der er særligt fokus på at skabe tryghed og overblik for alle parter.

I forhold til kolleger vil du få en særlig rolle i forhold til at vejlede, rådgive, undervise og give sparring på komplekse problemstillinger. Du skal dele af din viden og erfaringer og vil have en brobyggende og koordinerende funktion mellem alle involverede.

Sundhedsfagligt og sygeplejefagligt ansvar på botilbuddet

Du har ansvar for det sygeplejefaglige, og får frihed til at udføre, planlægge, formidle og udvikle de sygeplejefaglige opgaver.

Du vil blive ansvarlig for varetagelsen af medicinhåndtering, herunder dokumentation, udarbejdelse af instrukser samt opfølgning efter plan fra behandlingsansvarlig læge.

Du kan planlægge og udarbejde instrukser og anvisninger i forbindelse med risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed samt følge op på de sundhedsfaglige tiltag i forhold til tilsyn fra blandt andet Socialtilsyn.

Du forestår planlægning og udførsel af undervisning og opkvalificering inden for det sundhedsfaglige område af dine kolleger.

Kolleger og teamet

Du refererer til direktøren for tilbuddet og indgår i staben som en del af den tværgående funktion, der har til huse i nyindrettede lokaler.

Vi kan tilbyde et team af engagerede medarbejdere og kolleger, der er fagligt velfunderet, men som ikke tager sig selv for højtideligt. Vi kan tilbyde indflydelse på egen hverdag, på ideer og tiltag til ny struktur og kvalitetssikring af vores medicinhåndtering.

Din faglige og personlige profil
Du har overblik og er struktureret i din tilgang til opgaveløsningen. Du er nysgerrig og opsøgende i forhold til nyeste viden på dit felt og kan omsætte det til undervisning i hverdagen. Du kan implementere og følge op på igangsatte projekter og tiltag.

  • Uddannet sygeplejerske
  • Gerne erfaring fra psykiatrien og sårbare unge
  • Viden og erfaring med medicindosering og kvalitetssikring af denne
  • Du kender sundhedslovens §213c og kvalitetssikring ift. samme

Yderligere informationer

Vi samarbejder med CareMatch om denne ansættelse og vi opfordrer til at du kontakter Stefan Førster-Christensen på 30950957 eller [email protected]

Stillingen er på 37 timer og vil primært være i dagtimerne på hverdage.

Bo- og opholdsstedet

Vi har unge med socio-emotionelle problemer i alderen 6–30 år. Vi har pladser visiteret efter servicelovens § 66,5 og § 107, ligesom vi har mulighed for efterværn § 76 i serviceloven.

Der er forskellige målgrupper på vores afdelinger. Således forsøger vi at tilgodese de unge og børn, der skal bo sammen, og i anbringelsen skabe tryghed via omsorg og relationer, samtidig med at vi tilrettelægge det faglige pædagogiske arbejde omkring de udfordringer og evt. diagnoser borgerne har.

Skole og dagbehandlingen visiterer undervisningspligtige børn og unge, der af forskellige årsager ikke er i folkeskolens almindelige skoletilbud, og som derfor har behov for et særligt undervisnings- og dagbehandlingstilbud.

Alle elever er visiteret med udgangspunkt i deres specielle pædagogiske behov. Eleverne undervises, så vidt muligt, i fuld fagrække, men under behørigt hensyntagen til deres særlige behov. Behandling og undervisning går hånd i hånd, da vores skole- og dagbehandling er en helhedsorienteret indsats med fokus på den enkelte og dennes behov.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos CareMatch ApS...
CareMatch blev stiftet i 2006 af Stefan Førster-Christensen og Mads Lindhardt Henriksen og har siden løst mere en 2500 rekrutterings- og udviklingsopgaver. Vi har specialiseret os i rekruttering og rådgivning inden for social & sundhed og børn & unge.

Det betyder at vi har et indgående kendskab til de problematikker der er på skole, daginstitutions- og sundhedsområderne og kan agere som sparringspartnere og rådgivere for vores kunder.