Lokalpsykiatri Odense søger Sygeplejerske til Oligofreni-psykiatrisk Team

Indrykket: 19.9.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

Vi venter spændt på dig - til sammen med os, at gøre en forskel for patienterne

Stillingen er på 37 timer, og er ledig per 1. november 2020 eller efter aftale.

Oligofreni-psykiatrisk Team er en del af Lokalpsykiatri Odense. I 2018 blev alle ambulante funktioner samlet i Lokalpsykiatri Odense, som er Region Syddanmarks største Lokalpsykiatri.

Oligofreni-psykiatrisk Team behandler og udreder udviklingshæmmede voksne (20+) med psykiatriske sygdomme hos psykisk udviklingshæmmede med svære psykiatriske symptomer, ofte autisme, demens og deraf svære adfærdsforstyrrelser. Behandlingen er ambulant og foregår såvel i Lokalpsykiatriens hus på havnen som i eget hjem eller på patientens bosted.

Dine nærmeste samarbejdspartnere er patienternes pårørende, personale på bosteder for udviklingshæmmede og kollegerne i dit team. Teamet består ud over dig, af en specialeansvarlig overlæge, uddannelseslæge, og en sekretær. Der samarbejdes med alment praktiserende læger, kommunalt ansatte, eks. støtte-kontaktpersoner og personale på bosteder for udviklingshæmmede. Der er endvidere et tæt samarbejde med psykiatrisk sengeafsnit.

Geografisk dækker teamet hele Fyn.

Du vil udover at være en del af et stort hus, blive en del af det daglige sociale samvær med andre udekørende teams i huset. Du vil dele kontor med flere ambulantsygeplejersker og blive en del af et godt kollega fællesskab. Vi prioriterer en god omgangstone og respekt for hinandens fagområder.

Arbejdsområder

 • støtte patienten, de pårørende og samarbejdspartnere i relevant behandling
 • vejledningsopgaver i forhold til patienter, pårørende og samarbejdspartnere
 • tværsektorielt og internt samarbejde til understøttelse af det sammenhængende forløb for patienten
 • varetage udrednings- og behandlingsforløb i samarbejde med patient, pårørende og andre samarbejdspartnere
 • opfølgende besøg, mht kontrol af tilstand, forebyggelse af tilbagefald og opsporing af bivirkninger, alene med supervision, eller I har besøg og patientforløb sammen
 • div. administrative opgaver som planlægning, dokumentation, bestilling af blodprøver, indhente data eks KRAM faktorer, samtykkeerklæringer jvf psykiatrihusets instrukser til kvalitetssikring- og udvikling af patientens behandling og forløb
 • indgå i videreudvikling af behandlingstilbuddet til målgruppen

Kvalifikationer

 • har kørekort
 • gode IT-evner med flair for brug af teknologier som arbejdsredskaber
 • uddannet sygeplejerske med psykiatrierfaring og gerne erfaring fra hjemmeplejen

Vi ser gerne, at du

 • er velfunderet i det somatiske område
 • er tålmodig, har overblik og sans for humor
 • er god til, at skabe og vedligeholde relationer
 • har kendskab til Cosmic og eller andre patientsystemer
 • har erfaring med udviklingshæmning og/eller autisme
 • kan arbejde selvstændigt og indgå i tvær- og flerfaglig arbejdsrelation
 • er struktureret, kan planlægge og prioritere opgaver i en til tider uforudsigelig hverdag
 • er udviklingsorienteret og arbejder implementerende med allerede iværksatte som nye tiltag
 • kan bruge dig selv kreativt og være til inspiration i samarbejdet med patienter, pårørende og team
 • tager ansvar og ser arbejdsmiljø som en fælles opgave, og er med til at skabe et positivt og godt arbejdsmiljø

Vi tilbyder dig

 • et afvekslende job
 • engagerede og erfarne kolleger
 • stor selvstændighed i det daglige arbejde
 • tilpasset introduktion og oplæring i specialet
 • supervision, monofaglig sparring og relevant undervisning
 • en arbejdshverdag i et spændende speciale, med mulighed for at gøre en forskel
 • være en del af et team med høj faglig kompetence, der glæder sig til, at få dig som ny kollega

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Danske Regioner. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Løn i henhold til overenskomst som blandt andet indbefatter et funktionstillæg på kr. 32.000,- på årsbasis. Stillingen er på 37 timer ugentlig. Stillingen er til besættelse pr.1. november eller snarest muligt.

Yderligere information:

Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du yderligere information om stillingen er du velkommen til, at kontakte Funktionsleder Anne Kamuk på mobil 29105750

Ansøgningsfristen er den 24.09.2020

Samtaler finder sted den 28.09.2020 eftermiddag.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Torsdag den 24. september 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.