Sygeplejerske søges til Geriatrisk Sengeafsnit, Odense

Indrykket: 10.9.2020

Region Syddanmark, Odense


Vi har fået tilført flere ressourcer og søger derfor en sygeplejerske på 37 timer/uge per 01.10.20 eller snarest derefter. Vi ønsker at rekruttere den helt rette kollega til vores team. Du vil få gode muligheder for at bidrage med din faglighed, få tæt kontakt til patienter og pårørende samt få de bedste kolleger.

Vi søger en sygeplejerske der

  • er fagligt engageret og udviklingsorienteret
  • kan være en god medspiller i teamsamarbejde
  • er fleksibel, rummelig og har godt humør
  • har stort hjerte for ældre, sårbare patienter

Hvem er vi:
Vi er en udviklingsorienteret afdeling der behandler akut syge, geriatriske patienter. Vi er specialister i sårbare ældre mennesker med flere samtidige sygedomme. Vores pleje og behandling er kendetegnet ved høj faglighed, stor kompleksitet og tværfagligt samarbejde med vores kompetente læger, sekretærer, terapeuter, andre specialister på sygehuset. Samarbejdet med den kommunale sektor er højt prioriteret, og vi deltager løbende i fælles udviklingstiltag.

Vi har en aktiv forskningsenhed, og har netop ansat en sygeplejeprofessor, som har særligt fokus på sårbare patienter.

Afdelingen har 34 senge, og der er ansat ca. 55 sygeplejersker / social og sundhedsassistenter. Vi har etableret tre faste teams, og du vil primært tilhøre det ene team.
Teamene har vi etableret for at skabe mere kontinuitet for både patienter og medarbejdere samt for at skabe større patientsikkerhed. Et af vore teams er en uddannelsesenhed, og de står for alle vore studerende og elever.

Vi arbejder på løbende at skabe forbedringer og kvalitetsudvikle vore tilbud til patienter og pårørende.

I øjeblikket er der fokus på nogle særlige indsatser:

  • Planlægning af udskrivelser i tæt dialog og samarbejde med den kommunale sektor.
  • Analysering og drøftelse af genindlæggelser mhp. at kunne bidrage til forebyggelse.
  • Håndtering af patienter indlagt med forvirring og delir.

Flere sygeplejersker og assistenter er ressourcepersoner indenfor særlige faglige områder ex. sår og tryksår, ernæring, delir, SAM:BO m.m.
Vi har et godt sammenhold her på afdelingen og vægter hjælpsomhed og faglig sparring højt.

Arbejdsplanlægning foregår via anvendelse af MINTID.

Uanset hvem du er – så gennemgår du et 8 ugers introduktionsforløb, ligesom du aldrig kommer til at stå alene her i afdelingen.

Du er velkommen til at ringe eller aftale et besøg i afdelingen, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Henvendelse kan ske til afdelingssygeplejerske Lotte Bager, telefon 2115 8985 eller mail: [email protected]

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem DSR og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af Ny Løn. Derfor er et fyldestgørende cv vigtigt.

Tiltrædelse: 01.10.20 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: fredag den 25.09.20.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.


Arbejdstid: 37

Kontaktperson
Lotte Bager
Afdelingssygeplejerske
21158985
Ansøgningsfrist Fredag den 25. september 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.