Dagafsnit og ambulatoriefunktioner, Kirurgisk Afdeling A, afsnit A3, OUH – søger sygeplejerske med interesse for menn...

Indrykket: 11.9.2020

Region Syddanmark, Odense


Brænder du for stomipleje og korttidssygepleje?

Har du erfaring med mavetarmkirurgiske patienter eller er du fagligt nysgerrig og savner faglige udfordringer indenfor gastroenterologi?

Kirurgisk Afdeling A, OUH tilbyder en kombineret stilling som stomisygeplejerske og sygeplejerske på afsnit A3, på 37 timer om ugen.

Kirurgisk Afdeling A afsnit A3 har et tæt samarbejde med de 2 kirurgiske sengeafsnit, derfor er sygeplejerskerne inddelt i 2 grupper der henholdsvis peger mod øvre gastroenterologi og nedre gastroenterologi, hvilket også medvirker til at sikre kontinuiteten i sygeplejen.

Stomiambulatoriet er et selvstændigt ambulatorium på A3, hvor 3 sygeplejersker på skift varetager funktionen og har andre funktioner på dage, hvor de ikke er i stomiambulatoriet samt weekendvagt hver 3. weekend.

Vi arbejder på at sikre, at kommende og nuværende stomipatienter samt samarbejdspartnere bliver mødt af en uddannet stomisygeplejerske i ambulatoriet.

I stomiambulatoriet udvikler vi løbende tilbuddene til stomipatienterne og deres pårørende. Vi har i samarbejde med innovationsafdelingen produceret 8 kortfilm til patienterne der giver dem et indblik i, hvordan livet med stomi er. Aktuelt arbejder vi med at tilbyde patienterne videokonsultation som alternativ til fysisk fremmøde. Så har du lyst til at medvirke til nye udviklingsinitiativer til gavn for vores patienter vil det være rigtigt godt.

Kirurgisk Afdeling A afsnit A3 er et dagafsnit med ambulatorie funktioner, herunder dagligt stomiambulatorium. Sygeplejen er karakteriseret ved korte patientforløb og korte kontakter til patienter der kommer til udredning, pleje, behandling og kontrol af sygdomme inden for øvre og nedre gastroenterologi. Den daglige åbningstid på hverdage er fra kl. 6.30 til kl. 20.00. På afsnittet uddanner vi løbende sygeplejestuderende og SSA-elever.

Vi tilbyder:

 • Oplæring til at varetage stomiambulatorium i tæt samarbejde med afsnittets øvrige stomisygeplejersker
 • På sigt mulighed for formel uddannelse inden for stomipleje
 • Alsidig sygepleje inden for det kirurgiske dagafsnit og ambulantfunktioner
 • Et godt kollegaskab og et godt arbejdsmiljø
 • Timetallet er på 37 timer om ugen (eller efter aftale)
 • Varierende vagtplacering inden for åbningstiden, herunder mulighed for 12 timers vagter
 • Hver 3. weekend på et af afdelingens to 7-døgnsafsnit

Vi ønsker:

 • Gerne kirurgisk erfaring
 • Gerne erfaring med stomisygepleje
 • At du har lyst til arbejde med sygepleje til såvel dagkirurgiske og ambulante patienter som de lidt længere forløb
 • At du trives med både selvstændige og samarbejdende jobfunktioner
 • At du har anerkendende tilgang
 • At du bevarer ro og overblik samt formår at prioritere i en til tider opgavefyldt arbejdsdag

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartelletog Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse.

Det er derfor vigtigt, at medsende en fuldstændig oversigt over uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring samt dokumentation for erhvervserfaring og uddannelse.

Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark, vil der være 3 måneders prøvetid.

Inden endelig ansættelse påregnes det, at der indhentes referencer - så du bedes enten i din ansøgning eller medbragt til eventuel indkaldt samtale, medbringe data på hvem vi kan kontakte derom.

Ansøgning:

Der er ansøgningsfrist fredag den 2. oktober 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag i uge 43.

Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Det anbefales, at der søges via Region Syddanmarks Jobportal.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at rette henvendelse til Afdelingssygeplejerske Jette Kundal på mobil nummer 51 54 90 21.

OUH's Internetside, Facebook og Linkedin kan du læse mere om afdelingen.

Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Fredag den 02. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.