You'll never walk alone – Psykiatrisk afsnit P50Ø/V søger sygeplejerske

Indrykket: 11.9.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

Vi søger en sygeplejerske med lyst og mod på akut og intensiv psykiatri på P50Ø/V.

Denne stilling er for dig, som ønsker at arbejde på et sengeafsnit, hvor vi tager vare på nogle af samfundets mest sårbare mennesker. Det er også et afsnit hvor vi værdsætter samarbejde, åbenhed og samtale.

Stillingen er på 32 eller 37 timer i blandede vagter, med indflydelse på egen vagtplan.

Ansættelsestidspunkt

Den 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Hvem er vi?

P50Ø/P50V er et akut døgnafsnit med speciale i spiseforstyrrelser og skizofreni.

Vi er et integreret psykiatrisk sengeafsnit med plads til 24 patienter. Vi har 11 åbne sengepladser, 4 lukkede sengepladser, 6 sengepladser til patienter med spiseforstyrrelser og 3 sengepladser til patienter i patientstyrede senge. Det betyder, at vi både har de korte intensive forløb med udredning i fokus og de lange forløb, hvor det er muligt at arbejde helhedsorienteret og recovery-orienteret.

Du får 40 kollegaer, en fantastisk handlekraftig overlæge og en usædvanlig afdelingssygeplejerske. Vi vægter sikkerhed og omsorg højt, men har også plads til humor.

Vi arbejder tværfagligt og har en flad struktur, hvor alle har mulighed for at få deres mening hørt.

Vi søger en sygeplejerske som:

 • Gerne har erfaring fra psykiatrien, men ikke et krav. Vi værdsætter også ansøgere med erfaring fra kommune eller somatik.
 • Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø, såvel som et positivt miljø i afsnittet blandt patienterne.
 • Både kan indgå i et team, arbejde selvstændigt og tage beslutninger.
 • Kan bevare overblik og engagement – også i pressede og akutte situationer.
 • Er åben, engageret og fleksibel.

Vi tilbyder:

 • Et spændende job med god mulighed for at bidrage til udviklingen af afsnittet.
 • Et særligt fokus på kompetenceudvikling og oplæring i specialet.
 • Mentorordning.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø præget af faglighed og engagement.
 • Dygtige kollegaer med viljen til at lære og lære fra sig.
 • Spændende og afvekslende arbejdsopgaver i en tværfaglig personalegruppe.
 • Et afsnit, der arbejder systematisk og målrettet med forebyggelse af konflikter og tvang.
 • En spændende arbejdsplads på et afsnit, som er i udvikling og har fokus på forbedringsarbejde og samarbejde omkring patienterne.
 • Supervision, teammøder og personaletræning.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fast stilling til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale. Løn efter overenskomst.

Ansøgningsfrist

Den 25. september 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 30. september 2020 om eftermiddagen.

Afdelingen er en røgfri arbejdsplads, hvilket betyder, at personalet ikke må ryge i arbejdstiden.

Hvis du vil vide mere om stillingen:

Er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Jimmy Caspersen på tlf.nr. 2193 6458 eller stedfortræder Selma Mujacic på tlf.nr. 2292 2868

Arbejdstid: 32/37 timer
Ansøgningsfrist Fredag den 25. september 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.