Sygeplejerske søges som tilkaldevagt korps til Særlige Pladser i Odense

Indrykket: 14.9.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og socialpædagoger søges til Særlige Pladser i Odense til korps for tilkaldevagter.

Vil du med på en ny rejse?

Vil du arbejde med misbrug og psykiatriske problemstillinger hos patienter, der frivilligt har ønsket indlæggelse og forandring? Vil du have tid til at skabe gode relationer med patienterne i dette arbejde?

De Særlige Pladser ved Vejle Psykiatrisk Afdeling flytter pr. 1. oktober 2020 til Odense Psykiatrisk Afdeling og i den forbindelse søger vi nye kollegaer. Så nu har du en unik mulighed for at være med til at starte et eksisterende tilbud op i nye rammer. Vi tager alt det bedste med og lader os samtidig inspirere af nye forslag og ideer.

Vi søger bredt, da vi har brug for et godt tværfagligt team. Er du uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller socialpædagog – og har du erfaring med misbrug og/eller psykiatrisk behandling, gerne døgnpsykiatri – så læs mere her.

Om jobbet:

På de Særlige Pladser skal du arbejde med stabilisering af både misbrug og psykiatrisk behandling hos sårbare psykiatriske patienter, der er indlagt til rehabilitering og Recovery i perioder på 6-12 måneder. Du får god tid til hver patient, og du har mange kollegaer omkring dig, der vil støtte dig og din faglighed. Målet for indsatsen er, at patienternes generelle funktionsniveau øges og misbrug stabiliseres. Vi arbejder med dette i tæt samarbejde med patienten og dennes hjemkommune.

Din rolle:

Du skal, med din særlige faglige baggrund og viden om psykiatri og misbrugsbehandling, sikre patienterne de bedste muligheder til at arbejde med deres misbrug. Misbrugsbehandlingen er frivillig, men et område som de fleste af de indlagte patienter arbejder med.

Du bliver ansat i et sengeafsnit, hvor der er 15 indlagte patienter, primært med diagnoser inden for psykosespektret. Det er et tværfagligt sammensat team, der sammen med patienten skal finde veje, der understøtter dennes trivsel, reducerer dennes misbrug, ligesom vi skal sikre os, at patienternes fysiske og psykiske behandlingsbehov bliver dækket på en måde, hvor de selv føler sig hjulpet i egen Recovery.

Alle faggrupper arbejder som udgangspunkt i blandede vagter.

Læs funktionsbeskrivelsen for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt socialpædagoger.

Vi tilbyder:

  • En helhedsorienteret sygepleje, hvor der er fokus på den psykiatriske og sociale del
  • Et afsnit med meget lidt brug af tvang
  • Et afsnit med få arbejdsskader

Vi ser gerne, at du:

  • Har gejst og engagement til at arbejde med en kompleks patientgruppe, hvor tid er en væsentlig faktor
  • Kan arbejde med miljøterapeutiske principper
  • Kan og vil bidrage til et godt kollegialt fællesskab med fælles ansvar for det gode arbejdsmiljø

OBS.: Der tilbydes max. 8 timer/ugentligt over en 4 ugers periode – det vil sige 32 timer over 4 uger.

Da nuværende funktionsleder ikke flytter med til Odense, har vi ansat ny funktionsleder sygeplejerske Mette Marensgaard, tlf.: 20431553.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er d. 12 oktober 2020 og samtaler afholdes d. 15. eller 16. oktober.

Afdelingen har en rygepolitik, som ikke tillader rygning i arbejdstiden.

Arbejdstid: 8 timer
Ansøgningsfrist Mandag den 12. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.