Afdelingssygeplejerske søges til ortopædkirurgisk operationsafsnit, Vejle Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt

Indrykket: 16.9.2020

Region Syddanmark, Vejle


Om operationsafsnittet:

Ortopædkirurgisk afdeling udfører årligt næsten 2000 hofte- og knæalloplastik operationer, hvor hovedparten er hos patienter med slidgigt. Der foretages endvidere revisionsoperationer ved komplikationer, der er opstået efter en primær operation.

Hofte- og knæområdet har hver en specialeansvarlig sygeplejerske tilknyttet, der i tæt samarbejde med alloplastik-lægerne planlægger de elektive operationer 14 dage i forvejen. Der er 15 operationssygeplejesker tilknyttet afsnittet, der alle oplæres til at varetage elektive og komplekse operationer. Derudover er der en afdelingsmedhjælper og to portører, der varetager praktiske opgaver og lejring af patienterne.

Vi arbejder fortløbende med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Faglighed, engagement og høj social kapital er nøgleord i vores afsnit. Patienterne sættes altid først og er aldrig blot et nummer i rækken.

Vi tilbyder:

 • Et super spændende speciale
 • Fagligt dygtige og engagerede medarbejdere i en afdeling i konstant udvikling
 • Høj faglig profil og fokus på kvalitet og patientsikkerhed
 • Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdierne: Resultat, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence
 • Muligheden for at være med til at forme fremtidens operationsafsnit
 • Et velfungerende tværfagligt samarbejde med anæstesisygeplejersker, kirurger, anæstesiologer, portører og rengøringspersonale
 • Et systematiseret læringsmiljø med sygeplejestuderende og yngre læger
 • En struktureret organisering med nøglepersoner indenfor flere områder
 • Mulighed for videreudvikling af lederkompetencer

Vi forventer at du:

 • Prioriterer og handler efter Sygehus Lillebælts værdi ” Patienten Først” sikret gennem dialog og effektive patientforløb
 • Kan støtte, motivere, inspirere og igangsætte
 • Kan understøtte den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling
 • Kan sætte arbejdsmiljøet på dagsorden med særlig fokus på velfungerende teamwork og den gode tone
 • Kan træffe beslutninger og kan følge disse ”til dørs” ved hjælp af samarbejdsevne og gennemslagskraft
 • Har mod og indsigt til at skabe struktur, retning og klare rammer i en tid med forandringer
 • Tænker ledelse og er i stand til at indgå i et tæt konstruktivt samarbejde med afdelingsledelsen, ledelseskollegaer, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Arbejder løsningsorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Er fagligt engageret og deltager aktivt i udvikling af sygeplejen
 • Har gode kommunikations- og formidlingsevner

Ledelsesgrundlag:

Ledelsesgrundlaget for ortopædkirurgisk afdeling tager afsæt i Sygehus Lillebælts værdier om at sætte patienten først. For at kunne sikre dette er afdelingsledelsens opgave at sætte kurs, rammer og retning, så vi sammen med og via vores medarbejdere når målet om at være Danmarks bedste ortopædkirurgiske afdeling for såvel patienter, pårørende som ansatte. Vi bygger vores ledelse på værdier som ordentlighed og tillid, hvor delegation af ansvar og kompetencer, medinddragelse og højt informationsniveau er vigtige elementer. Værdien om at sætte patienten først tydeliggør, at vores ledelsesmæssige opgave er at sikre, at vores medarbejdere til enhver tid er fagligt dygtige, dedikerede og yderst engagerede. Den enkelte medarbejders trivsel prioriteres højt. Det er vores vision at være Region Syddanmarks førende center indenfor alloplastik og dagkirurgi.

”Vores mål er, at ortopædkirurgisk afdeling vedbliver at være defineret ved en tårnhøj patienttilfredshed og høj faglig kvalitet. Vi tror på, at medarbejderne vokser og trives, når de vises tillid og tror mere på værdier og sund fornuft end på regler og kontrol. Vi ser konstruktivt på nye muligheder og veje, og mener at de bedste løsninger findes decentralt i en flad organisation uden hierarki og privilegier, hvor dygtige medarbejdere sammen er drevet af et højere mål, og sammen med ledelsen inden for de givne rammer finder de bedste løsninger for patienterne og deres pårørende.”

Vil du vide mere:

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Erna Kristine Bjerggaard på 24960329// [email protected]

Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag den 22. oktober 2020.
Ansættelsesstart: 1. december 2020 eller efter aftale.

Læs mere:

Sygehus Lillebælts værdier

Funktionsbeskrivelse

Medarbejderpjece for ortopædkirurgisk afdeling

Sådan vil vi gerne være

Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Søndag den 18. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.