Sygeplejerske søges til N1, Neurologisk Afdeling N, OUH

Indrykket: 16.9.2020

Region Syddanmark, Odense


Brænder du for en alsidig hverdag hvor ikke to dag er ens?

På Afdeling N1 søger vi en ny kollega med arbejdsglæde og positivt livssyn. Vi er en afdeling i udvikling og vækst, og vi har derfor nu brug for netop dine kompetencer.

På N1 har vi speciale i udredning og behandling af apopleksi. Vi modtager patienter fra Fyn og de omkringliggende øer. Den gennemsnitlige liggetid for patienter i afsnittet er 3,0 dage. Efter indlæggelsen på N1 kan patienterne ved behov overflyttes til Neurorehabilitering i Svendborg.

I N1 arbejder vi med plejeformen tildelt patientpleje, hvor du har ansvaret for en mindre gruppe patienter i samarbejde med vores social- og sundhedsassistenter. Sygeplejersken har en rolle ift. koordinering, grundlæggende-, kompleks-, og rehabiliterende sygepleje. Dertil har du et tæt tværfagligt samarbejde med vores læger og terapeuter omkring rehabiliteringsplanen for patienterne.
I dagtiden i hverdagene har vi en koordinerende sygeplejerske, som har det overordnede overblik og er medansvarlig for at sikre flow i afdelingen. Vi har 16 senge hvoraf 3 senge er indrettet som observationsstue med plads til de mest komplekse patienter i afsnittet.
Yderligere tilbyder vi i samarbejde med en speciallæge trombolysebehandling til apopleksier i den akutte fase.

Vi søger en sygeplejerske i Neurologisk Afdeling N, sengeafsnit N1, med tiltrædelse d. 1. november eller efter aftale.

Arbejdstidsbrøken er 37 timer med blandede vagter og arbejde hver 3. weekend. Du vil via arbejdstidsplanlægningssystemet MinTid få indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen.

Vi søger en kollega, der

 • brænder for akut sygepleje med meget varierende og selvstændige arbejdsopgaver
 • har lyst og interesse for det neurologiske speciale
 • er energisk og kan bevare overblikket når det går stærkt
 • arbejder struktureret og har en høj grad af ansvarsfølelse
 • vil være med til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • er interesseret i at formidle egen viden og kompetencer til fordel for afdelingens og egen udvikling
 • kan arbejde ud fra perspektivet ”patienten først”
 • er interesseret i at inddrage pårørende da de er af væsentlig karakter i patientens sygdomsforløb


Hvis du vil være en del af vort team, kan vi tilbyde dig

 • et spændende og udfordrende arbejde med en dejlig blandet kollegaflok af nyuddannede og erfarne personaler
 • spændende og afvekslende forløb i afsnittet
 • godt psykisk arbejdsmiljø
 • tæt tværfagligt samarbejde med læger og terapeuter
 • mulighed for videreuddannelse
 • medansvar for interesseområde som udvælges i samarbejde mellem dig og afdelingssygeplejersken


Du vil i forbindelse med din ansættelse

 • få en god introduktion og oplæring med et oplæringsprogram, der er målrettet afsnittet. Den første del af oplæringsperioden har primært fokus på den neurologiske sygepleje
 • mulighed for simulationstræning
 • faglig refleksion med de erfarende sygeplejersker
 • blive oplært i vore retningslinjer samt sygepleje- og behandlingsrammer, som tilsammen danner et struktureret fundament for al pleje og behandling af vore patienter, herunder trombolysebehandling
 • løbende få evalueringssamtaler med individuel tilpasning i dit oplæringsprogram
 • faglig sparring og refleksion med udviklingssygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist
 • organisatorisk introduktionsdag med orientering om hele Neurologisk Afdeling N
 • kunne bruge din uddannelse i mange sammenhænge

Aflønning finder sted i henhold til overenskomst mellem Regionernes Takstnævn og Sundhedskartellet og er omfattet af aftale om lokal løndannelse.Hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, er der 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Maria Lenius, N1, tlf. 6541 3614/2496 1558 eller mail [email protected].

Har stillingen vakt din interesse, er du meget velkommen til at sende en motiveret ansøgning med CV og dokumentation for autorisation.

Vi foretrækker at modtage ansøgningen elektronisk via HR-manager.

Ansøgningsfristen er 4. oktober 2020.

Samtaler forventes afholdt 9. oktober 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Søndag den 04. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.