Ambulatoriesygeplejerske til Neuromuskulært Team, Neurologisk Afdeling N, OUH

Indrykket: 16.9.2020

Region Syddanmark, Odense


En stilling som sygeplejerske med funktion i Neuromuskulært team i Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital, ønskes besat pr. 1/12-20 eller hurtigst muligt herefter

Arbejdstidsbrøken vil være 32-37 timer ugentlig efter aftale og placeres inden for den daglige åbningstid kl. 08:00 – 16.00 og med weekendvagt hver 3. fredag, lørdag og søndag i ét af de neurologiske sengeafsnit.

Sygeplejerskens opgaver/funktion:
Neuromuskulært team er en del af N4 ambulatoriet. Her modtages patienter til udredning, opfølgning og behandling af neuromuskulære sygdomme som fx immunbetingede neuropatier, myastenia gravis, neuropatiske smerter og andre neuromuskulære lidelser. Der er højtspecialiseret funktion for en række sygdomme og der ses derfor patienter fra hele Region Syddanmark. Der samarbejdes tæt i en tværfaglig teamstruktur med læger, sekretærer samt sygeplejersker på N3. Øvrige samarbejdspartnere er fx andre relevante afdelinger på OUH, primærsektoren i patientens hjemkommune, herunder patientens egen læge, hjemmesygeplejen og hjemmeplejen samt andre sygehusafdelinger i regionen.

I tæt samarbejde med teamets læger vil dit job såvel omfatte selvstændige sygeplejekonsultationer som konsultationer sammen med lægen. Konsultationerne vil f.eks. indebære forskellige tests af funktionsniveau, justering af smertemedicin, samt et sygeplejemæssigt fokus på patientens mestring af hverdagen med en kronisk sygdom.

Du vil ligeledes blive en del af vores søvnambulatorium i tæt samarbejde med anden ambulatoriesygeplejerske.

Patientkontakten vil også foregå ved telefonkonsultation.

Som sygeplejerske skal du medvirke til at sikre kontinuiteten og kvaliteten i behandling og plejen til den neuromuskulære patient, herunder sundhedsfremme og patient/pårørendeinddragelse. Du vil blive en del af et team, hvor forskning og udvikling står højt på dagsordenen.

Neuromuskulært team består af 2 overlæger hvoraf en er professor, 2 afdelingslæger (varetager også andre funktioner), et vekslende antal yngre læger under uddannelse og/eller i PhD-forløb, 3 sekretærer samt 2-3 projektsygeplejersker.

Vi søger en sygeplejerske med følgende kompetencer:
• En sygeplejefaglig baggrund, gerne med mere end tre års erfaring og med kendskab til det neurologiske speciale eller arbejdet med kroniske patienter
• Evner at arbejde selvstændigt med et stort ansvar, men også være indstillet på supervision/vejledning til og fra kolleger
• Er fleksibel
• Evner at skabe overblik og kan arbejde struktureret
• Finder det spændende at indgå i det tværfaglige samarbejde
• Har gåpåmod, er nysgerrig, tager initiativ og har en positiv tilgang til forandring og udvikling
• Brænder for den tætte, korte patientkontakt og empati for de sårbare patienter

Hvis du vil være en del af vort team, kan vi tilbyde dig:
• En dynamisk og spændende afdeling, der danner rammen om behandling, pleje, uddannelse og forskning inden for det neurologiske speciale
• Et højt fagligt niveau med mulighed for fordybelse og udvikling
• At arbejde med kompleks sygepleje i en afvekslende hverdag
• Et godt og åbent arbejdsmiljø, hvor tværfagligt samarbejde er på dagsordenen
• En humoristisk og omsorgsfuld omgangstone
• Et engageret personale der glæder sig til at byde dig velkommen
• Oplæringsperiode 1 måned i sengeafdelingen med primær fokus på neurosygeplejen
• Sidemandsoplæring i ambulatoriet med læge og erfaren ambulatoriesygeplejerske
• Særskilt introduktionsprogram såvel i ambulatoriet som i sengeafdelingen
• Løbende evalueringssamtaler med afdelingssygeplejersken samt målrettet kompetenceudvikling implementeret i bl.a. MUS samtaler.

Der vil endvidere være samarbejde og mulighed for sparring med ambulatoriesygeplejerskerne i N3, hvor en del af patienterne modtager intravenøs behandling.

Løn- og ansættelsesforhold:
Aflønningen finder sted i henhold til overenskomst mellem Regionernes Takstnævn ogSundhedskartellet og er omfattet af aftale om lokal løndannelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til konstitueret afdelingssygeplejerske Tine Birkeholm Leth 6113 7365 eller oversygeplejerske Marianne Gehring, tlf. 2331 6439.

Vi foretrækker at modtage ansøgningen elektronisk via linket i denne annonce.

Ansøgningsfrist er 15. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i begyndelsen af uge 44.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Arbejdstid: 32-37
Ansøgningsfrist Torsdag den 15. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.