Funktionsleder/afdelingssygeplejerske

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 5.10.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

Vores dygtige funktionsleder skal desværre flytte til København, så vi søger en ny funktionsleder/afdelingssygeplejerske til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense i vores Dag - og døgnafsnit.

Døgnafsnittet har 22 senge fordelt med åbne og lukkede pladser og patienter i aldersgruppen 5-19 år og plads til 6 dagpatienter i alderen 5-13 år. Afsnittet er et samlet afsnit, og det er organiseret i 3 mindre teams: Børneteam, Spiseteam samt Ungeteamet.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er en afdeling med en vision om at drive en børne- og ungdomspsykiatri på internationalt niveau. Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og Den Syddanske Forbedringsmodel. Med udgangspunkt i dette og med "patienten først - indsatsen" fordres en mere kliniknær og nærværende ledelse, og vi arbejder med ugentlige tavlemøder og datadreven ledelse.

BUP Odense er organiseret med 1 sengeafsnit og 4 ambulante teams. Vi har 4 funktionsledere, der samarbejder med behandlingsansvarlige overlæger i fælles funktionsledelser jf. sygehusets ledelsesgrundlag.

Der vil være et tæt samarbejde med de øvrige funktionsledere og afdelingens samlede ledergruppe.

Vi ønsker vi en funktionsleder med børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring og/eller kendskab til behandlingspsykiatri i åbent og lukket regi. En funktionsleder der kan:

 • Samarbejde med de behandlingsansvarlige overlæger og koordinere samt tilrettelægge en optimal indsats med patienten i centrum og med fokus på, at der er sammenhæng mellem kompetencer, opgaver og ressourcer
 • Støtte og styrke personalet i arbejdet med at nedbringe tvang
 • Holde fokus på inddragelse af patienter og pårørende
 • Har særlige kompetencer i forhold til at medvirke til et godt arbejdsmiljø og øge den sociale kapital
 • Sikre god vagtplanlægning, skabe struktur og overblik og en sikker drift
 • Understøtte og udvikle faglige indsatser i et tværfagligt samarbejde

Funktionslederens ansvarsområde

Som funktionsleder refererer du til afdelingsledelsen og indgår i afdelingens ledergruppe. Du har personaleansvar for alt ikke-lægefagligt klinisk personale i dit funktionsområde, herunder at afholde MUS, omsorgs- og ledelsessamtaler samt sikre fokus på det gode arbejdsmiljø og på reduktion af sygefravær. Du har et særligt ansvar for vagtplanlægning og skal kunne tage ansvar for akut fremmøde- afspadserings- og ferieplanlægning inden for de givne økonomiske rammer.

Funktionslederen har fokus på den daglige drift og skal indgå i et tæt samarbejde med de tre øvrige funktionsledere.

Inden for de rammer, der afstikkes af afdelingsledelsen, sikrer du blandt andet, at krav til aktivitet og kvalitet overholdes, at ressourcerne udnyttes optimalt - og at gældende regler, bestemmelser og instrukser overholdes.

Stillingen ønskes besat pr.1. december 2020 eller efter aftale. Vi planlægger det således, at der vil være en måneds overlap med nuværende funktionsleder, så der kan være en god introduktion.

Vi tilbyder

Mulighed for at være med til at opbygge og udvikle et afsnit i samarbejde med engagerede og kompetente medarbejdere, der alle brænder for at gøre en god indsats for patienter og pårørende.

Du kommer til at indgå i et dynamisk og inspirerende samarbejde med dygtige kollegaer med vægt på et tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø.

Du vil også indgå i en engageret ledergruppe, og vil blive en del af en spændende hverdag, hvor alle initiativer har et eneste formål - at sikre patienter og pårørende den bedst mulige behandling.

Naturligvis sikrer vi en god introduktion og en mentor

Vores forventninger til dig

 • du har dokumenteret ledelseserfaring fra en lignende stilling og er uddannet sygeplejerske
 • du har relevant lederuddannelse eller interesse for at erhverve lederuddannelse
 • du har erhvervet, eller er indstillet på at gennemføre Region Syddanmarks L4L uddannelse
 • du er resultatorienteret og kan opstille klare og tydelige mål for funktionen og har erfaring med driftsplanlægning og økonomistyring
 • du har mod på udfordringer og en hverdag i konstant forandring
 • du har fokus på medarbejderudvikling og motivation og behersker coaching og daglige supervisions - og vejledningskompetencer
 • du har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • du kan holde mange bolde i luften og prioritere din indsats

Vi håber, at du er blevet inspireret til at søge stillingen. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Lene Granhøj på telefonnummer 99 44 86 03 eller på e-mail: [email protected] Læs mere om vores afdeling på www.psykiatrienisyddanmark.dk

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den respektive faglige organisation og Regionernes Lønnings- og takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse, hvilket betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til dit lønniveau. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på tre måneder.

Din ansøgning

Ansøgningsfristen er den 21.10.2020 og ansættelsessamtaler afholdes den 23.10.2020.

Vi glæder os til at høre fra dig

Arbejdstid: 37

Ansøgningsfrist Onsdag den 21. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.