Kirurgisk sygepleje, spændende arbejdsopgaver og et godt socialt fællesskab

Indrykket: 19.10.2020

Region Syddanmark, Odense


Hvis ovenstående værdier står øverst på din ønskeliste for dit virke som sygeplejerske, så er det netop dig, som vi gerne vil lære bedre at kende på Kirurgisk Afdeling A2.

Da der er familieforøgelse blandt vores kolleger, søger vi sygeplejersker til faste stillinger på 37 timer/ugen (med mulighed for deltid) med ansættelsesstart den 1. december 2020 eller efter individuel aftale.

På A2 arbejdes der hver 3. weekend og der tilstræbes efter at planlægge vagter således at du enten arbejder dag- og aftenvagt eller dag- og nattevagt.

A2 er et sengeafsnit der modtager patienter med maligne og benigne nedre mave-/tarm sygdomme. Vores patienter er indlagt til kirurgi på grund af f.eks. kroniske inflammatoriske tarmsygdomme, fistelproblematikker og cancersygdomme. Patienternes indlæggelse kan strække sig fra dage til uger. Vi har sjældent to forløb der er ens og ofte skal du være parat til at tænke kreativt og finde nye løsninger på problemer, i samarbejde med patienten og dennes pårørende.

Til dig som sygeplejerske på A2 kan vi tilbyde:

 • En unik mulighed for at arbejde med et skønt mix af sygepleje til den akut syge patient og samtidig have mulighed for, at kunne fordybe sig i de mere langvarige og komplekse patientforløb
 • Mulighed for at du kan udfolde og udvikle dine sygeplejefaglige kompetencer i vores team både tvær- og monofagligt
 • Arbejde i et speciale, der giver gode kompetencer ud i sygeplejens mange facetter
 • Kollegaer, der brænder for at arbejde med den kirurgiske sygepleje
 • Kolleger og ledere, der er imødekommende og parate til faglig sparring
 • En gruppe kolleger, der vægter socialt fællesskab højt, har godt humør og god humor
 • Introduktion, der er tilrettelagt i forhold til dine kompetencer, som tager udgangspunkt i et struktureret oplæringsprogram, hvor man tilknyttes en mentor, vores kliniske sygeplejespecialist og der planlægges et struktureret undervisningsprogram
 • Et ledelsesteam, der arbejder målrettet på at gøre A2 til en attraktiv arbejdsplads

Det vi søger i vores nye sygeplejerske er:

 • At du er bevidst om din egen faglighed og ikke bange for, at modtage og give sparring på sygeplejen
 • At du er klar til, at være en del af en innovativ sygeplejegruppe
 • At du på sigt har lyst til, at påtage dig et ansvarsområde
 • At du har lyst til at møde afvekslende dage fra travlhed til stille dage

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartelletog Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse. Det er derfor vigtigt, at medsende en fuldstændig oversigt over uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring samt dokumentation for erhvervserfaring og uddannelse.

Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark, vil der være 3 måneders prøvetid.

Inden endelig ansættelse påregnes det, at der indhentes referencer - så du bedes enten i din ansøgning eller medbragt til eventuel indkaldt samtale, medbringe data på hvem vi kan kontakte derom.

Ansøgning:

Der er ansøgningsfrist torsdag den 22. oktober 2020. Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 27. oktober 2020.

Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Det anbefales, at der søges via Region Syddanmarks Jobportal.

Du er velkommen til, at forhøre dig mere om jobbet på Kirurgisk Afdeling A2, ved at rette henvendelse til: Stedfortræder Lykke Petersen, mail: [email protected], tlf.: 24 89 70 49 eller Afdelingssygeplejerske Pernille Krongaard, mail: [email protected], tlf.: 24 40 43 25.

Du er også velkommen til at lave en aftale om at komme på et uformelt besøg i afdelingen.

OUH's Internetside, Facebook og Linkedin kan du læse mere om afdelingen

Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Torsdag den 22. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.