Pssst... Kig lige her!!!

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 28.10.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

P40 Ø/V søger 3 faste sygeplejersker. Stillingerne er på 37 timer/uge, i blandede vagter, med weekendarbejde ca. hver 2. – 3. weekend – og med mulighed for indflydelse i egen vagtplan. Stillingerne ønskes besat per 1/11 2020 eller snarest derefter.

Om os:

P40 Ø/V (P40) er 2 integrerede afsnit med 7 åbne pladser og 4 lukkede pladser i hvert afsnit. Den 1/5 2020 blev de 4 lukkede pladser på P40 V omdannet til 4 intensive pladser, hvor plejen er særlig sensitiv på både læge-, sygeplejerske- og terapeutsiden. Dette giver mulighed for en særlig indsats for de 4 mest syge i afdelingen, med hvilket vi har haft særdeles stor succes.

Vi søger nye kolleger bl.a. pga. en opnormering i afsnittet, hvor fokus særligt skal være på de intensive pladser.

Afsnittene bemandes af fælles personalegruppe og har fælles afsnitsledelse.

Afsnit P40 er præget af stor aktivitet, høj faglighed, en dynamisk hverdag karakteriseret ved spændende og faglige udfordringer. Vi er 45 dejlige, engagerede og humoristiske kollegaer med stor interesse for de psykisk sårbare patienter, og hvor teamwork og sikkerhed er i højsædet.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består udover vores læger af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, 1 pædagog, 2 ergoterapeuter, 2 fysioterapeuter, 1 socialrådgiver samt 1 psykolog.

Afsnittene har desuden et stort flow af uddannelsessøgende.

P40 har akut modtagefunktion og modtager patienter indenfor alle diagnoseområder.

P40 har særligt fokus på nedbringelse af tvang og arbejder målrettet med blandt andet Safewards.

Vi ønsker:

 • At du har erfaring eller interesse indenfor det psykiatriske område
 • At du er uddannet sygeplejerske
 • At du har lyst til at indgå i såvel mono- som tværfagligt arbejde
 • At du har humor, er omstillingsparat og kan håndtere mange bolde i luften
 • At du kan lide nye udfordringer og forandringer
 • At du på sigt har lyst til at deltage i uddannelse af elever og studerende

Vi kan tilbyde:

 • Mentorordning og individuel oplæring og introduktion på afsnittene
 • Supervision og faglig sparring
 • Personalegoder i form af frisk frugt, kaffe- og the-ordning samt massagestol
 • Gode muligheder for udvikling i form af kurser og videreuddannelse
 • Et godt arbejdsmiljø præget af høj faglighed, dialog og højt humør
 • Deltagelse i årshjul for nyansatte på Psykiatrisk Afdeling
 • Opsamlingsmøder i slutningen af hver vagt med fokus på, at vi får hjulpet hinanden færdige og får afsluttet vagter på god vis, så vi går hjem med smil på løben og kan overdrage tingene på bedste vis til det nye vagthold.

Lyder ovenstående som noget for dig, så send en ansøgning og reserver d. 28/10 20 2020, hvor vi afholder samtaler. Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 26/10 2020, kl. 12.00.

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Stinna Crone Dons på tlf.: 24752546 eller stedfortrædende Jette Schärfe på tlf.: 99449200 for nærmere information.

Psykiatrisk Afdeling Odense er en røgfri matrikel.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Arbejdstid: 37 timer/uge

Kontaktperson
Stina Crone Dons
Afdelingssygeplejerske
99449200/24752546

Ansøgningsfrist Onsdag den 28. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.